Nadace Princezny Viktorie

Klub z Viktorky z příspěvků svých členů a darů od přátel klubu (číslo účtu: 126615502/0300) podporuje od roku 1997 různé neziskové společenské aktivity. Zatím v celkové výši:

798 980

V současné době dlouhodobě podporujeme:

Společnost pro hluchoslepé LORM od 2004; zatím celkem  434 010 Kč

Děkujeme

SOS Dětské vesničky 1999 – 2020 pravidelný roční příspěvek 1 200

Z opakovaných a jednorázových darů v minulosti:

Forma a cíl podpory


Děkuji Vám za Vaši aktivitu a pomoc a děkuji i panu Velenskému, že spolu rovnou hledáte formu, jak lidem, kteří se na pomoci podílejí, zajímavě a účinně poděkovat. Za peníze navíc od Vás jsem vděčen dvojnásobně, neboť je cílíte na projekt Shellshock, a to Vám i nám dělá jenom čest, mj. i za hranicemi naší země. Ještě jednou děkuji. Petr Fejk, ředitel Zoo Praha.