Nadace Princezny Viktorie

Klub z Viktorky z příspěvků svých členů a darů od přátel klubu (číslo účtu: 297623240/0300) podporuje od roku 1997 různé neziskové společenské aktivity.

K 31.12.2022 v celkové výši:

845 980 Kč

V roce 2022 jsme jednorázově přispěli do sbírky SOS Ukrajina:

Kromě jednorázových darů dlouhodobě podporujeme Společnost pro hluchoslepé LORMod 2004 a zatím v celkové výši 470 510 Kč

Děkujeme

Z opakovaných a jednorázových darů v minulosti:

Forma a cíl podpory


Děkuji Vám za Vaši aktivitu a pomoc a děkuji i panu Velenskému, že spolu rovnou hledáte formu, jak lidem, kteří se na pomoci podílejí, zajímavě a účinně poděkovat. Za peníze navíc od Vás jsem vděčen dvojnásobně, neboť je cílíte na projekt Shellshock, a to Vám i nám dělá jenom čest, mj. i za hranicemi naší země. Ještě jednou děkuji. Petr Fejk, ředitel Zoo Praha.