Jedna myšlenka na “Čelákovice”

Komentáře nejsou povoleny.

LORM 2011

První hlasování letos na jaře skončilo nešťastně stažením žádosti Milana Deutsche o podporu „Emocí“. Následně se polovina hlasujících členů přiklonila k variantě letos částku nedělit a věnovat celou LORMU.

Nyní tedy můžete vybírat z následujících čtyř bodů:

1) Týdenní ZIMNÍ pobyt na BĚŽKÁCH

 Kuklík, penzion Kukla, 17. 2. – 24. 2. 2012      

Zimní pobyt na běžkách je určen jak začátečníkům, tak již zkušeným běžkařům z řad hluchoslepých. Každý z klientů bude mít zajištěného proškoleného traséra – průvodce. Okolí Kuklíku nedaleko Sněžného a Nového Města na Moravě nabízí ideální zimní podmínky včetně upravených běžeckých stop. Kromě bílé stopy se klienty mohou těšit na závody na běžkách a maškarní ples!

Rozpočet: cca 120 000 Kč (náklady za ubytování, stravování, dopravu a pronájem běžek pro klienty) Příspěvek: na dofinancování nákladů na ubytování a stravování pro 15 hluchoslepých účastníků a 15 trasérů/průvodců/tlumočníků a vedoucí pobytu

Předchozí zimní pobyty obrazem:

 Zimní pobyt v roce 2010 viz http://www.lorm.cz/cs/fotoalbum/2010-pobyt-1-kuklik.php

 Zimní pobyt v roce 2008 viz http://www.lorm.cz/cs/fotoalbum/2008-pobyt-1-kuklik.php

2) Týdenní pobyt na tandemových kolech                    

Mikulov, hotel Eliška, 25. 5. – 1. 6. 2012

Cyklistický pobyt je určený našim klientům z řad hluchoslepých, kteří společně s námi chtějí aktivně strávit týden na tandemových kolech. Hotel Eliška se nachází v krásném historickém městě Mikulov na hranicích s Rakouskem. Kraj je kromě vinic prošpikován cyklistickými stezkami. Nadace Viktorka finančně podpořila již dva ročníky pobytů na tandemových kolech, v roce 2008 v Bejčkově mlýně u Slavonic a v roce 2010 ve Škrdlovicích na Vysočině.

Rozpočet: cca 160 000 Kč (náklady za ubytování, stravování, dopravu, dopravu a pronájem tandemových kol pro klienty)

Příspěvek: na dofinancování nákladů na ubytování a stravování pro 15 hluchoslepých účastníků a 15 trasérů/průvodců/tlumočníků a vedoucí pobytu

Pobyty na tandemech slovem a obrazem:

 2008: http://www.lorm.cz/cs/fotoalbum/2008-pobyt-2-slavonice.php

 2010: http://www.lorm.cz/cs/fotoalbum/2010-pobyt-2-skrdlovice.php

 

3) Týdenní pobyt se zaměŘením na výuku taktilního znakového jazyka

Znojmo, hotel Bermuda, 22. 6. – 29. 6. 2012

Na rok 2012 připravujeme ve spolupráci s doc. Evou Souralovou, ředitelkou Ústavu speciálněpedagogických studií při Pedagogické fakultě univerzity Palackého v Olomouci, týdenní pobyt se zaměřením na komunikaci v taktilním znakovém jazyce. V překrásném historickém městě Znojmě budou naši lektoři učit hluchoslepé klienty dotekovou verzi znakového jazyka – každý žák bude mít svůj vlastní individuální plán, výuka bude nastavena přesně na tělo dle požadavků, možností a představ účastníků, to vše v duchu Komenského školy hrou.

Rozpočet: cca 160 000 Kč (náklady za ubytování, stravování a dopravu)

Příspěvek: na dofinancování nákladů na ubytování a stravování pro 15 hluchoslepých účastníků + 15 průvodců/tlumočníků/lektorů a vedoucí pobytu

4) Cena HIERONYMA LORMa

4. ročník umělecké soutěže osob s hluchoslepotou

Místo konání Víkendové konference v jednání, říjen/listopad 2012

Co je Cena Hieronyma Lorma?

Umělecká soutěž hluchoslepých pojmenovaná po hluchoslepém básníkovi, filosofovi a novináři – Heinrichovi Landesmannovi (9.8.1821 – 3.12.1902), který kvůli pronásledování přijal pseudonym Hieronymus Lorm (pro vlastní potřebu si vytvořil vlastní komunikační systém – dotekovou abecedu, tzv. Lormovu abecedu).

Více o 4. ročníku 2012

Pořádáním 4.ročníku umělecké soutěže o Cenu Hieronyma Lorma na téma „Umění brát a dávat“ chceme pokračovat v tradici umělecké soutěže pro osoby s hluchoslepotou, ve které mají hluchoslepí příležitost ukázat svoji tvořivost, literární a výtvarné dovednosti a schopnosti v umělecké oblasti. Kromě Ceny odborné poroty bude udělena i Cena veřejnosti. Veřejnost se bude moci do hlasování zapojit prostřednictvím bezbariérových stránek www.lorm.cz, kde budou v průběhu září 2012 zveřejněny literární příspěvky od všech přihlášených hluchoslepých autorů. Umělecká díla budou zpřístupněna na Víkendové konferenci, kde budou také vyhlášeny výsledky 4. ročníku Ceny Hieronyma Lorma..

Rozpočet: 125 000 Kč (náklady za ubytování, stravování, dopravu, pronájem konferenční místnosti, odměny a diplomy pro vítěze)

Příspěvek: na dofinancování nákladů na ubytování a stravování pro hluchoslepé účastníky víkendové konference s oceněním akce

Předchozí ročníky slovem a obrazem:

 3. ročník v roce 2010 viz http://lorm.cz/cs/fotoalbum/2010-konference-valna-hromada.php

1. ročník v roce 2006: http://www.lorm.cz/cs/fotoalbum/2006-cena-hieronyma-lorma.php

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Hlasujte zde:

 Díky druhé polovině jarních hlasujících vracím do hry ještě i Nadační fond Inka (http://www.inkaperu.cz/) (návrh Martina Boledovičová) a Světlo pro svět (http://www.svetloprosvet.cz/) (návrh Jitka Pouzarová). (jiné návrhy nakonec letos nebyly podány)

HLASOVACÍ MANUÁL :-))

Máte na výběr tři možnosti jak rozdělíme peníze:

a) LORM – celá částka (vyberte prosím konkrétní projekt)

b) LORM 75% (vyberte prosím konkrétní projekt) + SVĚTLO PRO SVĚT 25 %

c) LORM 75% (vyberte prosím konkrétní projekt) + NADAČNÍ FOND INKA 25%

V každém případě prosím vybrat u LORMu konkrétní projekt.

Máme k dispozici 40 200 Kč. Hlasování končí v pondělí večer ve 20:00.
LORM 2008

Možnosti podpory projektů pro hluchoslepé

realizované o.s. LORM v roce 2009

 

 

§         5. zimní pobyt pro hluchoslepé na BĚZkÁCH

Motto: Věřte, že společně na lyžích s přehledem, absenci loňského sněhu doženem!

 

Penzion Kukla – Kuklík, Vysočina, ve dnech od 30. 1. do 6. 2. 2009

Kurz je určen jak začátečníkům, tak již zkušeným běžkařům z řad hluchoslepých. Každý z klientů bude mít zajištěného proškoleného traséra – průvodce. Kromě bílé stopy se klienty mohou těšit na závody na běžkách a maškarní ples! Vtipné dokumentující fotografie z letošního 4. zimního pobytu hluchoslepých na běžkách, který jsme pořádali začátkem roku na Kuklíku na Vysočině viz http://www.lorm.cz/cs/fotoalbum/2008-pobyt-1-kuklik.php(pobyt byt kvůli nedostatku sněhu zaměřen na turistiku, na běžky přesto došlo, a to ve Skiareálu u Nového Města, kde si klienti mohli vyzkoušet umělý sníh a poměřit své síly i v závodech – ve slalomu na běžkách).

Rozpočet: 118 960,- Kč (náklady za ubyt., strav., dopravu a pronájem běžek pro klienty)

Příspěvek: na pronájem běžecké výstroje pro klienty a dopravu

 

§         Týdenní pobyt na tandemových kolech                             

Lovecká chata u Olomouce ve dnech od 10. 7. – 17. 7. 2009

Cyklisticko – turistický týdenní pobyt bude určen klientů z řad hluchoslepých, kteří společně s námi aktivně stráví týden na tandemových kolech a při turistice v krásné krajině u Olomouce plné cyklistických a turistických stezek. První takto zaměřený pobyt na tandemových kolech jsme pořádali v červnu 2008 v Bejčkově mlýně u Slavonic za finanční podpory Nadace Viktorka. Fotoreportáž z akce bude do konce listopadu zveřejněna ve Fotogalerii na http://www.lorm.cz/cs/fotoalbum/.

Rozpočet: 162 780,- Kč (náklady za ubyt., strav., dopravu a pronájem tandemových kol pro klienty)

Příspěvek: na pronájem a dopravu tandemových kol

 

§         LORMOLYMPIÁDA  – 2. ročník sportovní a dovednostní soutěže hluchoslepých                                   

Místo v jednání, termín od od 4. do 6. září 2009

Začátkem září 2009 bychom pro klienty zorganizovali další ročník 3-denní kombinované soutěže ve sportovních a dovednostních disciplínách – nazvanou  Lormolympiáda. Navazujeme na mimořádně úspěšný první ročník, který jsme pořádali letos v září 2008 (viz fotoreportáž na http://www.lorm.cz/cs/fotoalbum/2008-lormolympiada.php, reportáž od jedné z účastnic a tisková zpráva v příloze). Během 3 dnů budou mít hluchoslepí možnost si zasoutěžit ve vybraných atletických disciplínách, jízdě na tandemových kolech, ve stolních hrách a v praktických dovednostech (prostorová orientace s červenobílou holí, sebeobsluha). Soutěž bude otevřená všem zájemcům z řad hluchoslepých.

Poznámka: Kvůli jasnému rozlišení již dvou zavedených soutěží pro osoby s hluchoslepotou plánujeme pořádat Lormolympiádu 1x za 2 roky (v r. 2009, 2011 atd.) a uměleckou soutěž o Cenu Hieronyma Lorma v mezidobí rovněž po 2 letech (v r. 2010, 2012 atd.).

Předpokládaná účast: 30 osob s hluchoslepotou + 33 osob (průvodci, tlumočníci a organizátoři z řad zaměstnanců o.s. LORM)

Rozpočet: 100 000,- Kč (náklady za ubyt., strav., dopravu, pronájem sportovišť, ceny a diplomy pro účastníky, materiál)

Příspěvek: na pronájem sportoviště, tisk diplomů, dopravu účastníků a tandemového kola
 
Výsledek hlasování 2008 určil, že náš příspěvek 15 210 Kč putoval na 2. ročník LORMOLYMPIÁDY:

 

Výsledky

Pohled do historie
 
 
2007/2008
 
Druhý turnaj druhé ligy (28.-30.9. 2007)
Viktorka – Kamenný újezd            13:2
Viktorka – Dion RM                       3:6
Viktorka – Kolibris 5                      1:9
Viktorka – Kladno The Bush           2:6
 
Celkové 12. místo ze 14ti zúčastněných týmů
= velká krize …
 
První turnaj druhé ligy (28.-30.9. 2007)
Viktorka – Brno Západ                   4:8
Viktorka – Zlatá Praha 2                5:5
Viktorka – Dion TP                        8:4
Viktorka – Kladno The Bush           9:0 (kontumace) 
Viktorka – Dion RM                       2:10
 
Celkové 10. místo z 18ti zúčastněných týmů
 
 
2006/2007
 
1.kolo + 2.kolo
Viktorka – Brno Západ                    6:3 + 6:10
Viktorka – Zbraslav M                   11:6 + 8:5
Viktorka – Kamenný Újezd            13:6 + 19:0
Viktorka – RPK Brno                      9:6 + 7:2
Viktorka – El Greco                        7:6 + 8:5
Viktorka – Zlatá Praha                    4:5 + 7:3
Viktorka – Zbraslav H                    8:10 + xxx
Viktorka – Piechowice                  6:10 + 6:9
Viktorka – HU Kingfishers               xxx + 5:4
Viktorka – Dion 1                           xxx + 5:10
 
Celkem 20. místo v MČR společně s Kolibrisem 5.

Jaro 2008

Jaro 2008

 

Průběžná tabulka 6C. ligy

 

 

1) Viktorčin Smích – Homogen 1.FC A                0:2 (0:0)

 

prohrali jsme 2-0, rozhodci nam vsak odvolal 2 puvodne uznane goly …!! jednou se priznal Olda, ze ho na zemi trefil mic do ruky – Oldo za to mas cenu fair play :-)– a podruhy nase vyrovnani asi minutu pred koncem, pac jsme rozehrali trestnak tesne pred pisknutim …(kapitán)

 

Oboustranně bojovný zápas, kde Homogen měl více šancí, ale poražení ač hráli bez střídání, jim nic nedarovali. V závěru utkání se Homogenu podařilo vstřelit branku a v poslední minutě pečetili do otevřené obrany. Nezasloužené až vydřené vítězství. (Týdeník)

 

 

2) Viktorčin Smích – Exact FC A                1:7 (0:3)

 

jeste jsme ani poradne nezecali a uz se nam tym zacina rozpadat, novy golmam Lubos je „nezvestny“, Radek ma natekly nart a Jarda si vcera udelal vyron ….

vcera jsme opet prohrali, nastoupilo proti nam asi 12 nadupanych borcu v bilem, kteri se udajne rocvicovali uz pul hodiny pred zapasem, zatimco mi jsme se sesli az 10 min. po zacatku a jeste jen ve peti bez golmana, protoze Radek S. nemohl prijit driv … asi po minute jsem dostali prvni gol a za 5 min dalsi, takze bylo temer po zapase … v polovine 1. polocasu dorazil i Radek, ale v zaveru jsme dostali jeste 3. gol po rohu, sice jsme se v 5 postupne trochu vzpamatovali, ale moc sanci na gola jsme nemeli pak se jeste zranil jarda a do 2.polocasu uz nenastoupil paradoxne az v druhe puli jsme zacali hrat fotbal a i ve ctyrech jsme predvedli pekne akce a z jedne z nich Olda skoroval ale protoze jsme se snazili hrat i ve ctyrech utocne, nestlihali jsme se obcas vratit, a tak jsme postupne dostali jeste dalsi 4 kousky a prohrali 1:7

Marku a Radku, zeptejte se svych kamosu, jestli maji zajem hrat za nas pravidelne, rozhodne ted nutne potrebujeme min. dalsi dva hrace no a taky samozrejme golmana!! pokud o nekom vite, dejte vedet (kapitán)

 

Od začátku převaha vítězů. Poražení nastoupili pouze ve čtyřech, v průběhu jim přišel pátý hráč a ve druhé půli jiný odstoupil. Takže zápas byl jenom otázkou výše skóre. Poražení sice bojovali, ale to stačilo jenom ke korekci konečného výsledku. (Týdeník)

 

 

3) Viktorčin Smích – Paseka FC               0:6  kontumace

nejak se na nas lepi smula a tym se nam pomalu rozpada :-(

zacalo to golmanem, Lubos je stale „nezvestny“, pak se zranil Radek, ve 2.zapase i Jarda (ten nebude do konce sezony) a jeste se k tomu pridal Marek vysledkem je, ze na minuly zapas jsme se nesesli, takze jsme kontumacne prohrali 0-6 …doufam, ze tentokrat to bude lepsi, konecne se sejdneme a ziskame i prvni body

dejte mi obratem vedet, s kym muzu pocitat a Radku dej prosim vedet i Michalovi jestli s nami bude chtit hrat tak ho rozhodne do tymu bereme :-)

 

2. liga muži 2009 – 2010

1. zápas – 13.9.2009 11:00 dráha 3. 
tým  1. 2. 3. 4. 5.   6. 7.  8. EE TOTAL
Brno – Východ  2 0 1 0 1 2 3 5   14
Klub z Viktorky 0 1 0 1 0 0 0 0   2
fuj, na tenhle zápas radši zapomenout :-))
 
2. zápas – 13.9.2009 17:00 dráha 2. 
tým 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. EE TOTAL
Klub z Viktorky   0 2 0 0 2 1 0 X   5
Kolibris 5M  1 0 1 1 0 0 1 X   4
naštěstí jsme si odpoledne trochu zlepšili náladu

Hlasování nadace 2011

 
Ahoj,
po zvážení všech názorů k rozdělení finančních příspěvků Nadace Princezny Viktorie, které jsem dostal emailem, a které jsou na „Vzkazech klubu“ navrhuji v letošním roce přispět na všechny tři následující projekty:
 
Rámcový návrh:
 
a) 10 000 Kč na Emoce – projekt propagace umělecké tvorby mezi lidmi na nekomerční bázi (http://www.e-moc-e.cz/). Pokud bude bod a) odsouhlasen, proplatíme Milanovi náklady spojené s organizací letošního ročníku do výše 10 000 Kč.
ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK BYLA STAŽENA
 
b) 25 000 Kč jednorázový příspěvek na projekt, který některý ze členů klubu navrhne do 30.6.2011. Zatím jsou návrhy 2 – vrátit se k Nadačnímu fondu Inka (http://www.inkaperu.cz/) od Martiny Boledovičové a Světlo pro svět (http://www.svetloprosvet.cz/) od Jitky Pouzarové.
 
c) 25 000 Kč tradičnímu dlouholetému partneru naší nadace – LORMu.
 
 
Hlasování:

Návrh můžete odsouhlasit buď celý, nebo jenom jednotlivé body. Body b) a c) se přitom ještě budou dolaďovat během roku. Hlasujte prosím do neděle 8.5.

 
 
 

Fotbalová sázka

Dlouholetá sázka – začala 1996 – bude ve fotbalové lize lepší Sparta nebo Slavia ? Hrajeme o flašku, značku alkoholu vybírá vítěz. I když v současnosti je sázka upravena na „Sparta proti zbytku ligy“ 🙂
 
O co jsme hráli a kdo vyhrál:
 
2008 Jägermeister – mistrem ligy je Slavia 🙂
2007 Bushmills – Dan (a všichni Sparťani). Flašku dostal Dan tentokrát také v Čelákovicích, ale u poprvé u Bustů (taková minikolaudace :-).
2006 Bacardi –
2005 Absolut Hřebík Párty –
2004 Red Pushkin –
 
 
 

Před závodem

Lída Bustová (3.5.2012)

Ahoj všichni !
do adresátů mailu jsem přidala oba Dany (Dana Boledoviče, i toho svého 🙂, abychom byli komplet a mohlo se začít domlouvat !

Při letošním 1/2Marathonu jsem si pozorně prohlížela týmy jak to dělají u předávek. Je potřeba abyste se s přibíhajícím našli v chumlu čekajících a společně proběhli takové území mezi modrými koberci. Jisté procento čekajících tam měli nějaké výstražné předměty na tyčce nahoře aby se našli rychleji (a nebo se VŮBEC našli).

Proto navrhuji abyste si do té doby opatřili něco – nejlépe něco jednotného co každý bezpečně pozná. Viděla jsem u mekáče takový jakoby balónek na cca 70-80cm plastové tyčce – tak to si od nich opatřit. Zároveň se tedy všichni shodnout na jednotné barvě, třeba na modré. (zarputilí odpůrci mekáče prominou, nic jiného jednoduchého jednotného mě nenapadlo)

Myslela jsem, že to opatřím všem já a přinesu na nějaké to setkání před tím, ale mám obavy jestli se to setkání vůbec uskuteční, hlídání se stalo nedostatkovým zbožím, jsme rádi že pokryjeme tu neděli 13.5. Kramosilovi nebo Kohoutkovi, myslíte že máte naději se některý večer (čtvrtek nebo pátek) v příštím týdnu mít hlídání abyste mohli jít oba večer do hospody ?

Jinak tedy co se týče přípravy za mě tedy od 1/2Marathonu (1.4.) je to bída.
Jak jsem celou zimu zdravá, tak teď mě celý duben provázeli různé virózy. Nejsem z toho ještě ani vyhrabaná, je to takový návrat do kondice cca 2 roky nazpět a už to ani nestihnu nějak za těch 10 dní zachránit.

Takže budu ráda když to tam dám pod hodinu. O čase z loňska 53:40 se můžu nechat jen zdát. Minulý týden jsem dala 10km za 59:59 a měla jsem dost. Nicméně se už moc těším! Na čase mi nezáleží 🙂

Jak jste na tom vy ?


 

Věra Kohoutková (4.5.)

Ahoj štafeto z Viktorky!

Tak sraz se už na 100% nevydaří, budeme se tedy muset domluvit pomocí nejmodernější techniky! Rozdělila jsem komunikaci podle štafet, abych zbytečně nepsala šíleně dlouhý maily, navíc organizace štafety Smart Pressu už je více méně vyřešená.

Zkusím tedy shrnout zásadní body, které musíte promyslet a vykomunikovat mezi sebou:
PŘEDÁVKA – ta je nejdůležitější!!!
Jak psala Lída, nejlepší bude si opatřit balónek MacDonald, který je na tyčce, dá se sfouknout a na místě zas zprovoznit. Ti opatrnější nechť si opatří raději dva (kdyby jeden praskl J) Myslím, že stejné barvy se nepodaří získat, musíte si tedy navzájem dát vědět, jakým balónkem budete mávat.

Přečtěte si pozorně pokyny z PIM a podívejte se na mapičku vašeho místa předávky, abyste pak stáli na správné barvě koberečku.

Vymyslete si, kde si uložíte věci, možností je více (buď na Staromáku nebo na předávce), po doběhnutí se pro ně budete někam vracet, takže vemte v úvahu i fakt, že bude omezená doprava. My s Honzou například máme smůlu, protože končíme v Podolí a odtamtud se tramvají bude špatně dostávat.

Kramosilovi se můžou domluvit, že Martina uloží věci i pro Petra na Staromáku a v mezi čase je pro něj vyzvedne a počká rovnou na něj v cíli.

My s Honzou se budeme přesouvat na třetí předávku (na Smíchov), Lenka Pokorná totiž nezná Dana Boledoviče, tak jí pomůžeme s identifikací, na tomhle místě se můžeme sejít s Honzou Z. – pokud na nás počká, a pak se společně dopravit na Staromák nebo případně do hospody.

Honzo Zemane, ty se domluv s Lenkou, abyste si spolu zpříjemnili čas čekání v Podolí.

Tak to je zatím vše, promyslete si, jak bude probíhat váš maratonský den, kde si vyzvednete věci, v kolik se kde budete vyskytovat, budete-li například na mobilu a pod. Pak se domluvte hlavně s ostatními předávajícími na barvě balónku a kde se například sejdete po běhu.

Děti se mi tu začínají hádat, takže se mi vypíná mozek a přestávám se soustředit. Jo, poslední věc, Lída navrhuje společný běh zapít v hospodě u Rudolfina – uděláš tam Lído rezervaci?

Tak to je zatím vše, doufám, že to není příliš zmatený, stejně bude nakonec nejlepší si ještě zavolat a detaily probrat:-)

Už se perou! Končím!

V

 

 

Ahoj Věrko,

díky za vyčerpávající informace 🙂 Jsem zvědavá, kolik štafet ten
balónek z Mekáče napadne :))) Jestli by to nechtělo spíš něco pořádně
kýčovitýho, třeba obrovskýho nafukovacího šmoulu nebo tak něco :)Ještě
mám dotaz ohledně vyzvednutí startovního balíčku, je k tomu potřeba
nějaký mail s přiděleným startovním číslem, to Ti posílali při
registraci? Nebo stačí, když tam dojdeme s OP?

Díky :)

Martina Kramosilová

 

 

Marti, to číslo už ti mělo dávno přijít! Nepřišlo? Honza mi včera říkal, že mu něco dorazilo, tak jsem si říkala, že vám to došlo všem. Prosím, zkontroluj si emaily bezprostředně po registraci – od 26. března dále. Pokud jste čísla nedostali, tak to musím urgentně vyřešit, měli jsme tam trochu změny v platbách, mám od PIMu emailové potvrzení, že je vše v pořádku, ale v registraci se stále objevuje, že máme doplatit 187 Kč (je to takové zamotané).

Dej mi prosím vědět !!!

P.S. Šmoulu? To by bylo super! Ale kde se dá sehnat? Nemáte nějaký doma?:-)

Věrka

 

 

 

UFFF! Už je vše vyřešeno, šlo jen o technický detail, takže byste teď měli dostat emailem číslo. To si vytiskněte a s OP předložte v Holešovicích :-)
… jsem se teda vyděsila !!!
Věrka

 

 

Lída Bustová (9.5.2012)

I na SmartPressí štafetě je na poslední chvíli organizační kolotoč.
Dan Boledovič má už 2 týden antibiotika a už vyslal včera signál, jestli by se nenašel nějaký náhradník. Včera jsem poté, co jsme spolu mluvili, oslovila tři běžce, o kterých vím, že by to tak mohli takto narychlo bez přípravy uběhnout jako náhradníci.

Z nichž 2 přislíbili že si to do dneška rozmyslí. Jedním byl právě Vláďa Soulek.

Druhým je Petr Klimeš, je to náš bývalý reprezentant v běhu na dlouhých tratích ( v 80-tých letech), nyní veterán bydlící v Čelákovicích, ale stále závodící. Občas spolu chodíme běhat (on mě dává jakoby trénink – jinak by si se mnou samozřejmě nezaběhal). Ten kdyby šel, tak to byl na posledním úseku Smartpressí štafety opravdu skvostný výkon, zamyslel se a říkal že do 40 minut by těch 12 km měl dát :-), osobák na 10km má někde kolem 30 minut, nebo pod 30 abych mu nekřivdila …. S jeho výkonem + my tři „matky“ ve svém standardním výkonu, no to bychom dokonce mohli pomýšlet na dohnání (a třeba i předběhnutí) vaší štafety :-).

Ale nebojte !
Vláďa Soulek se vyjádřil dříve, takže poběží s námi právě on ! Bulharská grupka je tedy téměř kompletní :-)).

Tímto mu tedy děkujeme za zachránění v poslední chvíli a přidávám ho mezi adresáty aby věděl co se organizačně chystá, kdo kdy kde, to s těmi balónky a tak… Vláďo neboj, kromě běhu se nic jiného po tobě nechce, já ti zajistím batůžek s číslem a i balónek :-). Přidávám také Lenku s níž jak doufám je ve spojení Věrka, aby taky věděla.

Takže naše štafeta běží nyní takto: Lída, Věrka, Lenka, Vláďa

Já vyzvednu zítra čísla pro sebe, svého Dana a pro Vláďu alias Dan B (jméno už změnit nejde). Lenka už to má s Věrkou nějak domluvené s těmi čísly, ne ?

Toť prozatím ze zpráv od nás vše.

 

 

 

Ahoj Lído! Díky za záchranu štafety, Věra mi dnes vše vylíčila. Druhý dík tedy Láďovi, toho poznám – nevím zda on mě-někdy se diví i synové kdo se to vrátil z běhu :-).

Zatím papa a díky všem!

Lenka Pokorná.

 

 

Čau, diky za diky :-)

Budu bez brejli, tak snad nas zachrani ten balonek :-)… jen bych potreboval vedet jaky budes mit triko, ale to se asi jeste budet ladit, ze jo … :)
Mame jako tym nejaky jmeno?
Uz se na zavod moc tesim :-)

tcus,

Vláďa Soulek

 

 

Ahoj Vláďo,

ty běžíš za Smart Press.

Jinak jsme se s Honzou domluvili, že až předáme štafetu Lence a Honzovi Zemanovi, tak vezmeme jejich věci a vydáme se k tobě a Petrovi na smíchovskou předávku. Budu se snažit nějak u vás být a případně Lenku navigovat. Nabízíme zároveň, že tobě a Petrovi vezmeme věci a dáme vám je u cíle – asi v hospodě nebo před KFC, to se ještě domluvíme. Odpadne vám takhle starost o batoh a věci na převlečení, to je lákavá nabídka, ne? :-)

Každopádně jakmile s Honzou doběhneme, pošleme vám SMS, abyste věděli, v kolik budete přibližně vybíhat.

Zítra jdu pro čísla, nervozita stoupá … jen o tom píšu, už se mi chce na záchod :-)

Věrka

 

 

 

ahoj, jo, smart press je ok :-)

a za co bezi B-tym? :-))

Diky za lakavou nabidku :-), asi ji rad vyuziju, pokud na predavce nebude moznost odlozit batoh a vyzvednout si ho v cili, pokud byste mi vzali veci, tak idealni by bylo predat si je u cile, abych se mohl prevlect …

A stacite se behem hodky presunout na moji posledni predavku ?

dikes,

Vláďa

 

 

 

Tým B běží za Forbes!

Ano, nedělám si legraci, právě Honza rozbalil startovní číslo a rozhodně tam není Viktorka. Odpoledne ještě asi sjede do Holešovic kouknout na nabídku Sport Expa (moc pěkný slevy!) a zkusí to tam i vyřešit. Ale obávám se, že už s tím nepůjde nic dělat :-(

Měli bychom to za tu hoďku stihnout a když ne, tak to vraž Lence nebo Honzovi Zemanovi a oni tam snad na nás počkají :-). A úplně nejzazší varianta je dát to do úschovny na tvojí předávce, myslím, že to pak svezou nějakým busem zpátky do centra, kde si to budeš moct vyzvednout. Zkus to tam v mezičase vyzjistit, já bych měla mít po doběhu k dispozici mobil, tak ti každopádně zavolám :-)

Sportu zdar!

Věrka

 

 

 

Ahoj všem, je to tedy vskutku téměř dramatické :-) a to jsme ještě ani nevyběhli :-)

Vláďo, určitě mi ty věci dej při předávce (pokud bych se tvářila nějak podivně, tak to nebude kvůli tvému oblečení :-)) … my to pak nějak s Věruškou doneseme, dořešíme…

Bojím se napsat, že se těším, tak raději všem zdar a sílu :-)
Lenka Pokorná

Albi Fosílie

Toto je stránka pro všechny, kteří vyrůstali na přelomu tisíciletí s ozubeným kolem = Albi fosílie = např. RadExcel, Koulenka, Jablenka, KZEM (KFIC), KGRM, Jitka Hrozná, Petra Ukrutná, Honza Hajič ( „to je jako hasič s j“ ), Čerňas, Draha, JKOH a jejich partnery, děti, psy a pod.
Naše srazy:
F12007 V JIZERSKÉ HÁJENCE

F22008 CESTA DO OBLAK aneb HURÁ NA SNĚŽKU
F32009 TURNAJ V MINIGOLFU U SPÁLENÉHO MLÝNA
F42010 MALEBNÉ KOKOŘÍNSKO         
F52011 ÚDOLÍM DIVOKÉ ORLICE

F62012 PLÁNUJE SE NA 8 – 10. 6. !!!


ROZRŮSTÁME SE + DALŠÍ NOVINKY:

Jitka Kratochvílová (17.7.2009): Dnes ve čtvrt na jedenáct se nám narodil Míša, 53 cm, 3,69 kg. Byla to dřina, ale Míša, maminka i tatínek jsou v pořádku 🙂
 
Lenka Němcová (31.8.2009): Ahoj, tak Filípek je na světě! Šel na svět císařem včera, má 3,42 a 53 cm! Je to kluk jak buk. Oba jsme v pořádku a šťastní, že jsme to zmákli ! 🙂

Klárka Kohoutková se narodila 11.2.2010. (49 cm, 3,35 kg)

Radek Švec (18.7 2010): Ahoj, tak už jsem na světě. Jmenuji se Julinka Švecová a mám 3,96 kg a 50 cm. Teď právě s maminkou odpočíváme a je nám fajn.

 
Jan Hajič: Tak tatínek si může zapsat do genealogického stromu: Barborka Hajičová – nar. 30.7.2010. Nepodstatná data – 3,67 kg, 50 cm. A je krásná 🙂
 
Jitka Kratochvílová byla zvolena do funkce zastupitel obce Břežany II (Kolín). Místostarostku máme ve fosíliích od 17.10.2010
 
Ahoj lidi, už se mi chtělo na ten Váš svět, tak jsem do toho v 01:35 trochu šlápla a od 05:21 už jsem mezi Vámi. Měřím 50 cm, vážím 3150 g. Mamka i já jsme v pořádku, taťka je utahanej jak nám pomáhal. Mějte se báječně! Vaše KLÁRKA ČERNÍKOVÁ (9.11.2010)


Zajímavé www stránky:

samozřejmě http://www.albi.cz/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ozubene_kolo

http://www.jirak.tk/

http://www.mvancurova.estranky.cz/

http://www.evikatomik.estranky.cz/

http://www.filipdaniel.estranky.cz/  http://www.knihydaniel.cz/

http://www.mindok.cz/

http://www.inovia.cz/  http://www.softgate.cz/  http://www.fler.cz/zirafa

http://www.brezanyii.cz/

 

 

Michal Schmalz

– svého času nejmladší přispívající člen

Klokánek – návrh

 
Návrh, který předložila Víťa Soulková:
 
Muvila jsem s pi Dr. Tesarovou, coz je mistopredsedkyne Fondu ohrozenych deti.
Penize potrebuji v Klokanku urcite. Jejich nejvetsi problem je ale vetsinou pokryt provozni naklady atd, protoze na takove ty hmotne veci jim prispeje nebo daruje relativne dost lidi. V tuhle chvili by potrebovali pro Klokanek v Chabarovicke ulici v Praze nejake penize na letni detsky tabor, aby mely deti pres leto nejakou zmenu a nebyly jen zavrene v Praze.
Dalsi projekt, ktery se bude realizovat, je otvirani noveho Klokanku v Pardubicich. To bude az v druhe polovine roku a tam budou potrebovat zase penize na nejake to hmotne zabezbeceni jako nabytek, povleceni atd. atd.
Takze v tuto chvili jsou tyto 2 moznosti.

Myslim, ze tenhle zpusob vychovy jako je v Klokanku, je treba rozhodne podporovat.
Nevim, jestli vis, jak Klokanek funguje, ale funguje tak, ze jsou to vlastne jednotlive byty, kde zije 3-4 deti( sourozence nechavaji pohromade), o ktere se na stridacku vzdy 1 tyden staraji 2 tety nebo nekdy i treba manzelsky par. Je to v podstate takova vychova skoro jako v rodine, takze se deti normalne nauci, jak se vari, myje nadobi, pere pradlo. Pisou s nima ukoly, jezdi na vylety atd. Pak jsou normalne samostatne a vedi jak funguje domacnost. Ne jako je tomu u klasicke ustavni vychovy, kde deti ani nevedi, ze se musi nakupovat v obchode a ze jidlo se vari v hrnci a kdyz je v 18 letech vypusti na ulici, tak z toho maji psychicke trauma.
Sesla jsem se ted na jedne prednasce s clovekem, ktery realizuje „domy na puli cesty“ a ten o tom hodne mluvil, ze je to velky problem, ze deti v klasicke ustavni peci maji sice po hmotne strance vsechno a nekdy vic nez deti v klasickych rodinach, ale totalne jim chybi vychova k praktickemu zivotu a k rodinnemu zpusobu zivota. Jsou naprosto nesamostatne. Je normalni, ze jim tam pred Vanoci lidi nanosi spousty hracek a podnikatele, pry, vyklopi auto s barbinami, ale o tom to byt nema. Hodne odsuzoval ten projekt s tim vanocnim stromkem a detskyma pranima. Prej si tak deti akorat zvyknou, ze dostanou celkem vsechno a nevedi, ze na to nejak musi nekdo vydelat penize.
V 18 letech jim zamavaji ze dveri detskeho domova a doslova je vyhodi na ulici. Je to fakt sila. Ten pan mi rikal, ze je to hodne vazny tema, ale ze dokud jim ty deti nezacnou pachat sebevrazdy v hromadnem stylu, tak to pry s nikym asi ani nehne.
Oproti tomu Klokanek tohle vsechno deti uci a snazi se jim vstipit veskere bezne prakticke dovednosti, samostatnost a rodinne hodnoty.

Vice se da nastudovat na www.fod.cz

 
 
 
 

Beltine

Oslava jara a lásky

Beltine býval jedním z nejdůležitějších svátků v celém keltském světě. Býval to svátek natolik oblíbený, že jeho tradice nebyla zlomena ani přicházející římskou či germánskou nadvládou, ani po staletí trvající snahou křesťanské církve. V různé, víceméně zdeformované podobě lze vystopovat tradice tohoto svátku v oslavách Valpružiny noci, zvyku „pálení čarodějnic“, lidových májových veselicích a dokonce i „moderním“ odborářském svátku práce (přičemž původně květinami ozdobené domy a opentlené proutky vystřídaly prapory a transparenty).

Slovo Beltine pochází ze slovního základu „tine“ nebo „teine“, což značilo ve starokeltštině „oheň“. Beltine byl potom chápán jako oheň k uctění boha Belena (Bel, Belenos). Tento bůh, podobající se trochu Apollonovi, byl vládcem Slunečního ohně a také léčivých vod. Pro druidy to byl též bůh učitel, pro lid pak mocný ochránce. Na počest tohoto boha se v předvečer 30. dubna zapaloval posvátný oheň, jenž byl nejdůležitějším atributem tohoto svátku.

 

 

Odkaz na program
 letos 30.4. v Náměšti nad Oslavou
 
 
 
Ochutnávka z minulých let aneb co můžete očekávat i letos :-):
 

LORM 2012

Vybírejte z následujících tří projektů, čtvrtá možnost je navrhnout přesun částky na příští rok, tj. hluchoslepým už nic neposílat. Přispívat budeme zatím 40 500 Kč – ještě pokračuje sbírka mezi „přáteli klubu“, tj částka se může zvýšit :-))

 

Možnosti podpory projektů pro hluchoslepé

realizované o.s. LORM v roce 2013 

 

1) Týdenní ZIMNÍ pobyt na BÉŽKÁCH


OREA Hotel Devět Skal, Sněžné – Milovy, 18. 2. – 24. 2. 2013    


Tradiční zimní pobyt na běžkách je určen všem našich hluchoslepým klientům, kteří mají odvahu se vydat s trasérem do bílé stopy a užít si běžeckého lyžování.  Vítáni jsou jak začátečníci, tak zkušení běžkaři. Každý z klientů má zajištěného proškoleného traséra – průvodce. Hotel se nachází u Milovského rybníka nedaleko Sněžného na Vysočině a nabízí ideální zimní podmínky včetně upravených běžeckých stop. Klienti se mohou navíc těšit na závody na běžkách, společenské večery a maškarní ples! Viktorka finančně podpořila již tři ročníky pobytů na běžkách (2005 – 2007)

Rozpočet: cca 120 000 Kč (náklady na ubytování, stravování, dopravu a pronájem běžek pro klienty)

Příspěvek: na dofinancování nákladů na ubytování a stravování pro 12 hluchoslepých účastníků a 13 trasérů/průvodců/tlumočníků včetně vedoucí pobytu

Předchozí zimní pobyty obrazem:

§       Zimní pobyt v roce 2012 viz alba na Facebooku:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.304425466278945.85771.154992514555575&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.305743279480497.85989.154992514555575&type=3

§       Zimní pobyt v roce 2010 viz http://www.lorm.cz/cs/fotoalbum/2010-pobyt-1-kuklik.php

§       Zimní pobyt v roce 2008 viz http://www.lorm.cz/cs/fotoalbum/2008-pobyt-1-kuklik.php2) Týdenní pobyt na tandemových kolech                    

Třeboň, Motel Petra Voka, 21. 6. – 28. 6. 2013

Pobyt je určený všem sportovně založeným klientům z řad hluchoslepých, kteří chtějí aktivně strávit týden na tandemových kolech. Z cyklistického sedla poznávali naši „tandemisté“ již Českou Kanadu, kopcovitou Vysočinu, rovnou Hanou, mírně zvlněné Břeclavsko a vinicemi prošpikovanou Pálavu na cyklostezkách kolem Mikulova.  V roce 2013 nás čekají cyklostezky po hrázích jihočeských rybníků. Viktorka finančně podpořila zatím dva ročníky pobytů na tandemových kolech, v roce 2008 v Bejčkově mlýně u Slavonic a v roce 2010 ve Škrdlovicích na Vysočině.

Rozpočet: cca 135 000 Kč (náklady na ubytování, stravování, dopravu, dopravu a pronájem tandemových kol pro klienty)

Příspěvek: na dofinancování nákladů na ubytování a stravování pro 15 hluchoslepých účastníků a 16 trasérů/průvodců/tlumočníků včetně vedoucí pobytu.

Pobyty na tandemech slovem a obrazem:

§       2012: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.364710783583746.96652.154992514555575&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.367718833282941.97097.154992514555575&type=3  

§       2011: http://www.lorm.cz/cs/fotoalbum/2011-pobyt-1-breclav.php

§       2010: http://www.lorm.cz/cs/fotoalbum/2010-pobyt-2-skrdlovice.php

§       2008: http://www.lorm.cz/cs/fotoalbum/2008-pobyt-2-slavonice.php

3) Lormolympiáda

4. ročník sportovní soutěže osob s hluchoslepotou

 

Hotel Dukla, Vyškov, září 2013


Mezi klienty jedna z nejoblíbenějších a nejpopulárnějších akcí o.s. LORM, která je zaměřená na poměření fyzických sil ve sportovních disciplínách, na posílení těla a ducha a vzájemného přátelství mezi klienty.  Lormolympiádu nyní pořádáme 1 x za 2 roky. Poslední 3. ročník Lormolympiády v roce 2011 proběhl ve skvělé atmosféře, hluchoslepí sportovci se nechali vyburcovat k neuvěřitelným sportovním výkonům, a to i ve zcela nových disciplínách jako byl hod oštěpem a diskem. Každý se nechal strhnout atmosférou soutěže a za hlasitého povzbuzování, ovací a potlesku diváků dával do svých výkonů úplně všechno. O přínosu akce nejvíc prozradí hodnocení od jednoho z účastníků. Viktorka finančně podpořila 2. ročník Lormolympiády v roce 2008.

Rozpočet: 120 00 Kč (náklady na ubytování a stravování dopravu, pronájem sportoviště, medaile, ceny pro vítěze atd.)

Příspěvek: na dofinancování nákladů na ubytování a stravování pro hluchoslepé účastníky akce

Předchozí ročníky slovem a obrazem:

§                                 3. ročník v roce 2011 viz http://www.lorm.cz/cs/fotoalbum/2011-lormolympiada.php 

§                                 2. ročník v roce 2009 viz http://www.lorm.cz/cs/fotoalbum/2009-lormolympiada.php

§                                 1. ročník v roce 2008 viz http://www.lorm.cz/cs/fotoalbum/2008-lormolympiada.php

 

LORMOLYMPIÁDA ANEB VÝZVA PŘIJATA!

Dne 9. až 11. září proběhla ve Vyškově na Moravě třetí Lormolympiáda, které jsem se po dvou letech těšení opět zúčastnil. Dříve jsem rád sportoval, byly to hlavně kolektivní sporty. Když jsme něco chtěli vyhrát, záleželo vždy na všech hráčích. Nyní každý bojoval sám za sebe. Své první Lormolympiády jsem se zúčastnil v roce 2009, získal jsem nějakou tu medaili, ale byl jsem, přiznávám, zničený. Předem jsem nevěděl, co mne čeká. Dva roky jsem se věnoval zlepšení tělesné kondice. Vyplatilo se, na Lormolympiádě ve Vyškově jsem nebyl tak vyčerpaný, byl jsem ve výborné formě. Moc děkuji vedení, že tentokrát byly atletické disciplíny, které mně sedly. Areál základní školy byl pěkný a tým vedení měl vše bezvadně připravené. Zasluhují za to velkou pochvalu! Moc příjemné bylo, že po každé disciplíně četli výsledek výkonu každého účastníka. Rád bych poděkoval Jiřímu Proškovi, který mi dělal traséra, i když byl nachlazený. Přesto šel do toho. Jiří, díky!

Děkuji rovněž za milé překvapení, LORM ke svému dvacátému výročí založení nachystal oslavy a nádherný dort se svíčkami, který jsem viděl poprvé v životě. Myslím, že jsem nebyl sám. Večírek se také velmi vydařil. Poprvé jsem ho celý protančil. A necítil jsem žádnou únavu. Promiňte, skoro bych zapomněl poděkovat Tondovi Ambrůžkovi, který mě doprovázel a hlavně dva roky udržoval v dobré kondici a náladě. Patří mu veliký dík za naše jednatřicetileté přátelství, je to spolehlivý kamarád. A mě těší, že je i mezi Lormáky oblíbený. Věřím, že si se mnou ještě užije fůru srandiček.

Co říci závěrem? Byl jsem vyzván na souboj Vaškem Fišerem. A já tuto výzvu přijímám. Budu muset i nadále cvičit. LORMu přeji hodně takových zdařilých olympiád, úsměvů a radosti z práce pro hluchoslepé klienty. Děláte to báječně a nemá to chybu!

Milan Koklar

Svatba

Markéta Čermáková & Miroslav Homolka
23.6.2012

Ubytování

UBYTOVÁNÍ SPAVKA 2012

Naše celková rezervace deseti pokojů:

Číslo rezervace 896086369
Kód PIN 4321
E-mail jan.kohoutek@email.cz
Rezervaci provedl/a Vaše rezervace: 2 noci, 10 Pokoje, 19 Hosté
Příjezd: pátek, 19. října 12 (15:00)
Odjezd: neděle, 21. října 12 (10:00)
10 Pokoje € 1216.78
Addons €228
DPH (7%) € 85.22
Celková cena € 1530

Oddělení péče o zákazníky

Ze země Česká republika 800-143441
Ze zahraničí nebo země Německo +44 20 3320 2600Máme 1x jednolůžkový pokoj pro Hanku Dvořákovou

Pokoj 1: Jednolůžkový pokoj

Tento moderní a vzdušný hotelový pokoj má vlastní sociální zařízení, laminátovou podlahu a dřevěný nábytek.

Jméno hosta: Hana Dvorakova
Max. osob: 1

Stravování:

  • Snídaně stojí € 6 za osobu na noc.

Platba předem :

  • Neplatí se žádná záloha.

Podmínky zrušení rezervace:

  • Pokud rezervaci zrušíte nebo změníte do 18:00 v den příjezdu, nebude vám účtován žádný poplatek.Pokud rezervaci zrušíte nebo změníte pozdě nebo do hotelu nepřijedete, bude vám účtováno 100 procent z ceny první noci.

Poplatek za zrušení v místním čase hotelu:

  • Do 19. října 2012 17:59 [Dresden] : EUR 0
  • Od 19. října 2012 18:00 [Dresden] : EUR 63

Cena pokoje € 106.54
Addons € 12
DPH (7%) € 7.46
Celková cena tohoto pokoje: € 114


A 8x dvojlůžkový pokoj – Kohoutkovi, Zemanovi, Kramosilovi, Pokorní, Bustovi, Soulkovi, Hířovi, Novotní. Na ubytováni člena Viktorky přispívá klub 40 Euro. Většina dvojic doplatí za víkend 52€, Pokorní 92€ a Roman s Helčou si platí ubytování celé (132 €). Příklad pokoje:

Pokoj 2: Dvoulůžkový pokoj s oddělenými postelemi

Tento moderní a vzdušný hotelový pokoj má vlastní sociální zařízení, laminátovou podlahu a dřevěný nábytek.

Jméno hosta: Jan Kohoutek
Max. osob: 2

Stravování:

  • Snídaně stojí € 6 za osobu na noc.

Platba předem :

  • Neplatí se žádná záloha.

Podmínky zrušení rezervace:

  • Pokud rezervaci zrušíte nebo změníte do 18:00 v den příjezdu, nebude vám účtován žádný poplatek.Pokud rezervaci zrušíte nebo změníte pozdě nebo do hotelu nepřijedete, bude vám účtováno 100 procent z ceny první noci.

Poplatek za zrušení v místním čase hotelu:

  • Do 19. října 2012 17:59 [Dresden] : EUR 0
  • Od 19. října 2012 18:00 [Dresden] : EUR 78

Cena pokoje € 123.36
Addons € 24
DPH (7%) € 8.64
Celková cena tohoto pokoje: € 132

Leguán 2013


Halový fotbalový turnaj pořádaný každý rok na počest začátku jara v Čelákovicích v ZŠ Kamenka (
http://www.kamenka-celakovice.cz/). Název turnaje je inspirován prvním zvířetem, které Klub z Viktorky adoptoval v Pražské ZOO. Tím byl v roce 1997 leguán …

Předcházející ročníky: 2012 2011 2009 2008 2007 2006 2005 2001
15. ročník – 16.3. 2013

Následné ročníky: 2014 2015 2016


Pořadí:

1. již 4.vítězství Rudého Teroru (vyrovnaný rekord Albi)

2. Albi

3. domácí Viktorčin Smích

4. loňský vítěz Bez Myšlenky

5. Hellworms

6. Purka De Murka

Hlasování nadace 2009

 
I. Zdravotní klaun
 
 http://www.zdravotni-klaun.cz/ – zde bližší informace
Vzhledem k rozrůstajícímu počtu ratolestí Viktorky jsem pro podporu aktivit tipu Bolíto a Zdravotní klaun, protože nikdy nevíte,… Zdravotní klaun dochází na většinu dětských lůžkových oddělení a přináší s sebou zábavu a smích. Kdo z vás měl někdy dítě v nemocnici (a věřte, že stačí jen týden) a setkal se se zdravotním klaunem, jistě mi dá za pravdu. Pomáhají dětem alespoň na chvíli zapomenout na bolest a trápení a navíc – smích přece léčí!!
 
Lenka Jabůrková
 
 
II. Občanské sdružení O.S. Bolíto ( www.bolito.cz ).
 
Všichni, co máte děti, tak víte, jak je těžké je uhlídat tak, aby se nic nestalo. Každý z nás dáváme pozor, aby se dítě nezranilo o ostré hrany, nehrálo si se skleněnými věcmi a především, aby se neopařilo nebo nepopálilo…. Bohužel, nám se popálenina stala ve čtvrtek 24. ledna 2008, kdy na sebe moje malá právě jednoroční dcera převrhla horké kafe. Máme popálených 5% těla, a to popáleninou II: stupně. Naštěstí jsme měli štěstí v neštěstí a i přes to, že malá měla většinu popálenin ve tváři. Vypadá to, že nebudou žádné trvalé následky a vše se zhojí (dnes už máme jen malé viditelné zbytky a každým dnem je to lepší a lepší…).
 
S úrazem je spojena také zkušenost z nemocnice. Nepřeji Vám nikomu, abyste se na popáleninovém oddělení na Vinohradech octl. Je to o hodně bolesti a nervech, a to především těch malých prcků, kterých je tam strašně moc. Já osobně mám stále neurózu… Každopádně nemocnice je zařízena tak, aby to prcky stresovalo co nejméně, pokud se dá o zmírnění stresu vůbec hovořit. Normální děcké oddělení je zařízeno tak, že tam můžou být i maminky a zároveň tam pro prcky udělali trochu jiné prostředí, než je sterilní bílý nemocniční pokoj. Na dětském JIPu to vypadá také jinak než v nemocnici…. Vysoká koncentrace bolesti, ale na druhé straně lidsky přívětivé prostředí. A to něco stojí… Vedle toho tam působí právě občanské sdružení Bolíto, které je pupeční šňůrou spjato s oddělením nemocnice a jehož aktivity najdete na www.bolito.cz. Jedná se především o pomoc dětem postiženým popáleninami. Ne všichni mají takové štěstí, jako jsme měli my… Myslím si, že toto je dobrá forma, jak naložit s peněži Viktorky. Navíc nikdo z nás neví, kdy se nám něco takového může stát. Věřte, že do 24. ledna 2008 do 8,00 jsem nebezpečí popálenin nevnímal vůbec drasticky…
 
Pokud můžete ještě někdo vydolovat u sebe nebo svých zaměstnavatelů nějaké peníze, pak, prosím, neváhejte. Číslo účtů je na www.bolito.cz   ( 1613881001/2400    1613881028/2400) a nemají moc velké zůstatky. Kontrola pobyhu na těchto účtech je patrná přímo na stránkách. 
 
Jan Bouček
 
 

Leguán 2014

Halový fotbalový turnaj pořádaný každý rok na počest začátku jara v Čelákovicích v ZŠ Kamenka (http://www.kamenka-celakovice.cz/). Název turnaje je inspirován prvním zvířetem, které Klub z Viktorky adoptoval v Pražské ZOO. Tím byl v roce 1997 leguán …


Předcházející ročníky
:
 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2006 2005
2001
16. ročník – 2014

Následné ročníky: 2015 2016


Pořadí:

1. Viktorčin Smích – 3. vítězství

2. FC Ruská – náhodně se zúčastnivší fotbalisti z Čelákovic

3. Ševci – Radek Švec přivezl na turnaj další tým a opět skončil na stupních vítězů  


Vikol 2014

Ahoj, čas kvapí a apartmány na Staňkově čekají. Zbývá nám dořešit pár maličkostí, z nichž je jedna nepříjemná.

Začněme těmi příjemnými: 

Příjezd?  Kdo přijede již 30.4.? 

Maso?  Chceme opět kýtu? 

Pivo?  Jakou značku a množství?

 

A na závěr ta nepříjemná.

Jeden z apartmánů nemá 2 ložnice, ale má pouze jednu ložnici s tím, že rozkládací dvoulůžkový gauč je v obytné místnosti. Minulý rok tam byl Láďa s klukama. Letos jedou celá rodina, tudíž mi Láďa lehce naznačil, že se tam nevejdou.

 

Toliko věcí na dořešení. V rámci možností, pokud vám velikonočních radovánky dovolí, to doma proberte a dejte vědět.

Hezké Velikonoce všem,

V.

 

 

Podzim 2007

 
Podzim 2007
 
1) Viktorčin Smích – Dynamit Baterie A        3:0 (0:0)
17:00 Suchdol
 
Sestava:
v brance Stana
obrana – Marek a Petr Jakubicek
utok – Vlada, Danik, Jarda a Zrzin

goly: Danik 1:0, a 2x Jarda
prihravky: 2x Vlada, 1x Zrzin

Hrali jsem cely zapas proti oslabenemu souperi, který mel o jednoho hrace v poli mene a to rozhodlo v nas prospech. Ze zacatku jsme se dost natrapili, nez Danik po zavaru ve vapne zkusene zavesil (podobne jako Standa Vlcek proti Ajaxu :-)). Predtim jsme meli nejmin 4 tutovky, dvakrat dva sami pred golmanem, ale vzdy jsme to zkonili …
Souper hral velmi dobre a kdyby hrali v 5, asi bysme moc sanci nemeli…. velmi dobre si to strkali a fyzicky meli taky navrh.
V druhym polocase Jarda nastesti pridal 2 goly a o vysledku bylo rozhodnuto. Ke konci jsme se nechali zbytecne zatlacit, protoze souper chtel jeste vstrelit alespon jeden gol, byli k tomu nekolikrat blizko, ale nestesti jim to tam nespadlo.

Celkove bylo znat, ze to byl prvni zapas sezony. Z nasi strany tam bylo hodne zbytecných nepresnosti, prestoze jsme nehrali pod tlakem a velmi rozpacita koncovka, hlavne Zrzin, ale i Jarda to nekolikrat pekne zazdili … ale to tak mame skoro kazdy zapas :-))
 
 

2) Viktorčin Smích – Killing Power FC        4:3 (2:1)
19,30 Dekanka – umela trava

Sestava:
v brance Mira
obrana – Marek a Vlada
utok – Danik, Radek H., Zrzin a Radek Š. (alias Kamil)

goly: 2x Vlada, Radek Š. a Zrzin
prihravky: 3x Danik, Zrzin


Tentokrat jsme uz podali kvalitnejsi vykon nez posledne. Na umely trave je to prece jen jiny kafe nez skvara na Suchdole …
Prestoze je vysledek tesny, meli jsme cely zapas pod kontrolou a vyhrali zcela zaslouzene. Kdybychom nemeli smulu pri dvou tyckach Radka Š., tak mohlo byt vitezstvi jednoznacnejsi a nemuseli jsme se do konce zapasu obavat vyrovnani (i kdyz nekteri nesoustredeni jedinci – nechci Zrzina jmenovat :-)) – si mysleli, ze stav je vyrovnany a az na konci zapasu zjistili, ze jsme vyhrali :-)

Hned od zacatku jsme meli prevahu a po nadherne strele do sibenice skoroval Radek S. (1:0). Nasledne jsme meli nekolik dobrych prilezitosti zvysit, ale ty jsme klasicky nevyuzili. Naopak souper z nenapadne akce vyrovnal, kdy jsem bohuzel netakticky vybehl ze sveho prostoru, mic jsme nedokazali odkopnout a muj nepokryty hrac vyrovnal. Snazil jsem se chybu odcinit a zacal trochu vic podporovat utok a vyplatilo se – Zrzin rychle rozehral aut, podarilo se mi obelstit protihrace a napalil jsem mic podruhe do stejneho ruzku jako predtim Radek – 2:1. A tak skoncil i prvni polocas.

Druhou polovinu jsme zacali trochu nekoncetrovane a hned na zacatku se Radek H. se Zrzinem snazili mic odhlavickovat tak nestastne, ze Zrzin zahral roukou a ponevac to bylo v nasem vapne, kopala se penalta – Mira bohuzel risknul druhou stranu a bylo vyrovnano – 2-2. Potom jsme se ale opet vrhli do utoku a za par minut mi Danik paradne nacasoval prihravku z rohu a razem jsme znovu vedli – 3-2. Asi po minute Danik duslednym presingem vybojoval mic pro Zrzina a ten poprve v zapase tvrde vystrelil a bylo to 4-2! Uz jsme si mysleli, ze je rozhodnuto, ale souper se jeste vzchopil a vyslal dva sve porezy z obrany do utoku a uspesne – po jednom autu nas v obrane doslova pretlacili a kdyz jsem se jeste svalil po uderu loktem do bricha, jiz jim nic nestalo v ceste ke skorovani. K nasemu prekvapeni rozhodci faul neodpiskal a gol uznal – 4-3. Potom to zacalo byt trochu nervoznejsi, na cemz mel vsak stejnou merou podil i souper. Zacali jsme hrat s Radkem trochu duraznejc, coz se souperi moc nelibilo :-), ale krome jednoho naznaku oplaceni se zapas nakonec dohral relativne v klidu. Souper se snazil vyrovnat, ale moc sanci uz nemel, naopak my jsme z rychlých protiutoku meli nekolik sanci a nastrelili 2x tycku (Radek Š.). Zadny gol uz nepadl, a tak jsme vyhrali 4-3!
Vypada to na velmi vydareny zacatek sezony … :-))
 
 
3) Viktorčin Smích – Lucky Team                0:8 (0:2)
 
tentokrát to byl totalni kolaps – prohrali jsme 8-0, coz jsme snad jeste nezazil !!!
prestoze jsme v poli asi byli lepsi, v jednu chvili se dokonce zdalo, ze to skonci debaklem pro soupere… :-) tak to dopadlo katastofalne …
pricinou byl vykon nekterých neumetelu v brance, kterí mi pripomneli slavneho Lucky boye :-)) dale totalne bezzuba koncovka (asi bysme gola nedali, i kdybychom vsichni bezeli na prazdnou branku … :-) no a par poslednich golu uz pada na vrub vypusteni obranných ukolu ve snaze aspon toho jednoho golecka vstrelit
takze na to radsi zapomeneme a v pondeli si snad na peknym terenu spravime chut :-)
 
 
4) Viktorčin Smích – Matrix                             4:4 (1:3)
 
góly: 2x R. Hrabě, D. Híře a O. Křížek
pondělí 24/9 20,15 na Pražačce
vcera jsme meli kliku a podarilo se nam vybojovat remizu 4:4, i kdyz uz jsme prohravali 4:1 … !! myslim, ze bod z tohoto utkani ma temer cenu vitezstvi
 
Kapitáne, zapoměl jsi dodat, že jsme hráli v pěti lidech proti pravidelně střídajícímu soupeři, kterej je navíc první v tabulce a že jsme ho posledních 25 minut přehrávali (a to i v poli). Radek Hrabě
 
 
5) Viktorčin Smích – Paradentol 1.FC           0:2 (0:1)
Tuhý, vyrovnaný boj dopadl lépe pro důraznější tým Paradentol 1.FC. Hráči týmu Viktorčin smích působili fotbalověji, nedokázali se však prosadit před brankou soupeře. Utkání tak rozhodly branky v závěru obou poločasů. (Tydenik)
 
 
6) Viktorčin Smích – KTB A                              3:1 (0:0)
góly: R. Švec, R. Hrabě, V. Soulek
V první půli z obou stran kvalitní utkání. Ve druhém dějství byl rozdíl akorát v proměňování šancí. Domácí je využívali, a proto vyhráli. (Týdeník)
 
 
7) Viktorčin Smích – SP Clif                             3:1 (1:1)
góly: 2x R. Hrabě, D. Híře
Hráči SP Clif si ze začátku utkání vytvořili řadu gólových příležitostí, ale dokázali proměnit pouze jednu. Viktorčinu Smíchu se do poločasu podařilo vyrovnat ojedinělou akcí. Fotbalovější Clif doplatil ve 2.poločase na neproměňování vyložených šancí, a tak se radovali VS, kterým pomohl k výhře velmi šťastný gól hlavou nejmenšího hráče na hřišti. V závěru pojistil Hrabě vítězství svého týmu gólovou pojistkou. (Týdeník)
 
 
8) Viktorčin Smích – Traktor Humus B          2:2 (1:1)
góly: 2x V. Soulek
Zápas nabídl řadu zajímavých okamžiků na obou stranách. Obě mužstva ale využila stejný počet šancí, a proto zápas skončil spravedlivou remízou. To nezměnil ani Soulek s číslem sedm. (Týdeník)
 
9) Viktorčin Smích – Traktor Humus B          2:4 (1:2)
góly: 2x O. Křížek
Pěkné, celkem slušně hrané utkání. Techničtější hráči Útlumu využili svoji převahu a inkasovali vždy, když trochu polevili, uspokojeni vedením. Přesto i soupeř podal pěkný bojovný výkon, zkažený jen možná příliš přímočarou snahou dostat se rychle k bráně domácích místo klidnější rozehrávky zezadu. Domácí byli rovněž o hodně lepší ve střelbě.  (Týdeník)
 
 
10) Viktorčin Smích – Vršovice Breaker´s FPC          1:7 (0:3)
gól: J. Zrzavecký
Dobrý zápas téměř bez faulů.  (Týdeník)
 
 
11) Viktorčin Smích – Bohdalec PC          0:6 – kontumace
 
 
Hanspaulská liga, Ročník: 2007, Sezóna: Podzim, Liga: 6, Skupina: C.
Konečné pořadí:
Pořadí Název mužstva Odehrané zápasy Počet vítězství Počet remíz Počet proher Skóre Počet bodů
1. Útlum 11 7 3 1 35:25 17
2. Paradentol 1.FC 11 6 2 3 28:15 14
3. Dynamit Baterie A 11 7 0 4 39:27 14
4. Lucky team 11 6 2 3 34:22 14
5. Vršovice Breaker´s FPC 11 5 3 3 29:23 13
6. Killing power FC 11 4 3 4 33:27 11
7. Viktorčin smích 11 4 2 5 22:38 10
8. Traktor humus B 11 3 3 5 38:42 9
9. Matrix 11 3 2 6 27:39 8
10. SP Clif 11 3 2 6 16:22 8
11. Bohdalec PC 11 4 2 5 29:28 4
12. KTB A 11 2 0 9 18:40 4
 

Leguán 2017


Halový fotbalový turnaj pořádaný každý rok na počest začátku jara v Čelákovicích v ZŠ Kamenka (
http://www.kamenka-celakovice.cz/). Název turnaje je inspirován prvním zvířetem, které Klub z Viktorky adoptoval v Pražské ZOO. Tím byl v roce 1997 leguán …
 

19. ročník – sobota 19.3.2015

Hlasování 2014

Ahoj Honzo,

posílám ti slíbené podklady k té naší akci na Letné – zábavné zážitkové charitativní odpoledne pro malé i velké „Veselá hluchoslepá Letná“, které připravujeme na 19. června 2014 od 15 hod do setmění.

Kromě zážitkových stanovišť, kde si lidé budou moci vyzkoušet zábavnou formou, jaké to je nevidět a neslyšet, tam budeme mít klauna pro děti, který je bude učit žonglovat a artedílnu, kde děti budou moci tvořit z papíru a hlíny, zacvičit si jógu…

Večer v 19. hod vystoupí zpěvačka Jana Lota a na závěr po setmění budou možná ještě 2 menší překvapení.

V příloze najdeš pracovní verzi plakátu, obsah textu i loga partnerů ještě upravujeme, posílám ti jej jen pro představu.

Pokud byste ve Viktorce měli chuť akci podpořit, použili bychom dar od vás na režijní náklady spojené s kací (pronájem mixáku na večerní koncert, materiál na stanoviště atd.), myslím, že bychom se měli vejít do 20 000 Kč se vším všudy,ale je to hrubý odhad, na detailním programu a tedy z toho vyplývajícího rozpočtu pracujeme.

Pokud by dar od vás mohl být vyšší, tak bychom ten rozdíl mohli použít na dofinancování 5. ročníku umělecké soutěže osob s hluchoslepotou o Cenu Hieronyma Lorma viz druhá příloha.

Vím, že je to trochu nahonem – ale kvůli přípravě plakátů – pokud bys věděl už začátkem příštího týdne  ideálně v pondělí, zda ano/ne by do toho Viktorka šla, tak se mi prosím ozvi a případně pošli i vaše  logo, které bychom mohli dát do zápatí plakátu.

Akce je otevřená všem a věřím, že by to pro členy Viktorky byla skvělá příležitost přijít s dětmi (nebo i bez bezdětní 🙂, poznat nás osobně a zjistit, o čem ta hluchoslepota je… a koho vlatsně léta podporujete 🙂!

Předem moc díky a těším se na tvoji odpověď! Petra

výsledky hlasování v předešlých letech:  2012   2011  2010  2009  2008   2007


Leguán 2011

Halový fotbalový turnaj pořádaný každý rok na počest začátku jara v Čelákovicích v ZŠ Kamenka (http://www.kamenka-celakovice.cz/). Název turnaje je inspirován prvním zvířetem, které Klub z Viktorky adoptoval v Pražské ZOO. Tím byl v roce 1997 leguán …

Předcházející ročníky: 2009 2008 2007 2006 2005 2001
13. ročník – sobota 19.3.2011

Následné ročníky2012 2013 2014 2015 2016


1. místo obhájilo Albi

2. podruhé v řadě tým Bez Myšlenky

3. domácí Viktorčin Smích

4. skoro domácí Rudý Teror

5. LBD 96
 
Nejlepší střelec – Martin Švec (Albi)
Nejlepší brankář – Lenka Dolejšová (Bez Myšlenky)

Vznik štafety

MYŠLENKA SE VYLÍHLA V BŘEZNU 2012

Lída Bustová:

Milí odhodlaní Kohoutkovi,
také stejně jako Věrka cítím, že pokud se rozhodne, že se půjde je potřeba udělat přihlášení co nejdřív.
Nejen kvůli vyrovnání se s faktem a podřízení přípravy ale hlavně i proto, že městské závody se staly velmi populární a čísla valem mizí. Jednou pak přijde mail, že už není ta šance a je vylovíno. Jako letos na půlmarathon, čísla byli pryč v lednu. A to ikdyž se startovné docela zdražilo oproti v minulých letech.
Koukala jsem na formální kroky v přihlášení. Copak o to v jednotlivcích to už jsem velmi sběhlá, co kde vyplnit co zaškrtnout aby byla sleva, ale ve štafetě to chce hned na začátku:
za prvé Název skupiny, to je námět k zamyšlení…něco ve stylu „Viktorčina smíchu“nebo tak něco.
za druhé Název firmy, to je jasné „Klub z Viktorky“ – to nás všechny 4 spojuje.
za třetí je „vložit Logo“, které se pak umístí na to tričko. To mi přijde nejtěžší, technicky vložit nějakej obrázek ale hlavně vymyslet rychle jakej. Jak to má vypadat, obdélník s písmeny, nebo obrázek. To Viktorkovské sluníčko, nevím nevím, myslím, že to ti lidi mají vzadu na lopatkách (na záda by to ještě šlo – to by bylo moc hezký) a ve předu pod krkem aby se pod to vešlo ještě poměrně velkej čtverec s číslem a čipem. Určitě tam někde budou pokyny….

Jinak k přípravě. Honza sice jak jste psali ještě nezačal, ale má super možnost v té práci občas na pás. Ať už se bude chystat na 10 či na 12 (myslím že to už jsou tak podobné vzdálenosti že příprava je úplně stejná).
Běhání na páse je voprus, to je jasný, ale když není zbytí tak se člověk kousne, něco si tam na TV pustí a zvykne si.
Jako doplněk k běhání delších úseků venku je to dobrý.
Je téměř umění vydržet tam 30 minut, i pro mě a to jsem na tom páse toho naběhala spousty, protože dřív to pro mě nakonec byla jediná možnost jak k tomu přijít. Je to náročné psychicky, vydržet tam tu námahu. Námaha je venku stejná, ale tam si tou hlavou pomůžeš, ještě támhle k lampě, ještě támhle za roh a už jen km domů…a taky nemůžeš tam tak lehce přestat jako na páse, protože se domů dostat musíš.
Napoprvé určitě stačí kombinovat rychlou chůzi s během, to znáte že…

Je dobré mít Plán, myslím že takhle v začátcích je to dokonce nezbytné. To máte super, že se hned tam můžete spojit se Šárkou.
Ani po těch pár létech už zkušeností mi to nenaskakuje samo to zhruba měsíční intenzívní soustředění před závodem.
Já tu mám v Čelákovicích pana Klimeše – veterán – kdysi český rekordman. Kamča ho zná ze školy tak mě s ním předloni seznámila. Moc fajn člověk, na nic si nehraje. A taky jsem ho ted oslovila před půlmaratonem ať mi něco opětně schystá. Já sice furt tak jako běhám ale bez toho plánu ta výkonost stojí na místě, spíš jde malinko pozvolna dolů.

jé to je hodin !
tak čau a ozvěte se jak jste se definitivně rozhodli.
Lída

Věra Kohoutková (20.3.2012)
Ahoj všem,
obracím se na vás jakožto na spřízněné duše, které baví sport, zvyšování výkonů a dobrý pocit z vynaložené energie :-).

Již delší dobu se s Lídou Bustovou a Lenkou Pokornou rozhodujeme, že se přihlásíme na štafetu maratonu, která se poběží 13. května. Nedávno se k nám přidal i Honza (můj) a zároveň Dan Boledovič ze Smart Pressu. Rádi bychom tedy sestavili dvě družstva – jedno za Smart Press a jedno za Viktorku.

V současné době proto sháníme 3 členy Viktorky, kteří by se chtěli k nám přidat a pěkně si zaběhat. V první linii oslovujeme vás, protože víme, že běháte a možná by vás štafeta mohla zajímat. Napište mi tedy, prosím, jestli se vám náš nápad líbí a jestli do toho jdete – bohužel nás trochu tlačí čas, protože termín se blíží a registrace může být kdykoli uzavřena. Je proto třeba se rozhodnout rychle – byla bych moc ráda, kdybyste mi dali vědět zítra během dne, abych když tak měla čas shánět ještě někoho jiného.

Informace o běhu najdete tady: http://www.praguemarathon.com/2012/volkswagen-maratonsky-vikend/volkswagen-firemni-maraton-praha-stafeta-tym/o-zavode-stafet

Startovné je poněkud vyšší, ale je v něm zahrnutá i after party v hotelu Hilton, která se bude konat na konci května.
Tak to je zatím vše a upřímně doufám, že budete mít čas i chuť se do toho vrhnout s námi :-))
Díky za info a mějte se fajn
Věra

Ahoj Věrko,
ocitnout se v prvni linii vyvolenych je velka pocta :) i kdyz musim
priznat, ze zdaleka ne tak zaslouzena, pres zimu jsme tomu teda moc
nedali :) V kazdem pripade je to velka vyzva, vecer se dohodneme a dame
urcite vedet. Ja tam mam zrovna na tento vikend planovanou nejakou
akci, ale musim priznat, ze Tva nabidka je memu srdci bliz :), tak to
musim promyslet

zatim pa pa
Martina Kramosilová.

Marti, zrovna u vás dvou bych se o výkony vůbec nebála! Tak doufám, že to dobře dopadne a rozhodnete se pro běh, byla by to super partička ! :-))
Díky a zatím pa
Věrka

Ahoj,
tak běh zvítězil a my se s Petrem hlásíme do štafety! :) Máme se
registrovat nebo to budeš dělat Věrko nějak hromadně?
Sportu zdar :)
Martina Kramosilová

Čau, a co to znamená. Kolik Km bych běžel. Dám max 10 km….když to bude takhle pak se taky hlásím.
Honza Zeman

Věra Kohoutková (21.3.2012)
Vážení, tak to je bomba! Takový úspěch jsem nečekala a mám z toho fakt VELKOU radost

A teď trochu organizačně. Tým „Smart Press“ poběží v tomto složení:

Věra Kohoutková
Lída Bustová
Dan Boledovič (kapitán)
Lenka Pokorná

V týmu za „Klub z Viktorky“ budete v následujícícm složení:

Honza Zeman
Honza Kohoutek
Martina Kramosilová
Petr Kramosil (kapitán)

Teď je jen potřeba určit kapitána pro Viktorku, který poběží poslední úsek 12km. Honzík Zemanů chce běžet jen 10km, můj Honza právě s během začal a určitě by taky uvítal těch 10km, ale v nejhorším případě dá i 12. Tak trochu jsem s tímhle úsekem myslela na silnou atletickou dvojku z rodiny Kramosilů – troufáte si na to někdo?

S Honzou a Lídou se hned zítra vrhneme na registraci a dáme vám vědět co a jak. Snad se vám to tedy přes noc nerozleží v hlavě :-))
Tak to je zatím vše, pěkně se opatrujme, ať jsme na ten výkon FIT!
Dobrou

Lída Bustová (22.3.2012)

Ahoj všichni, no tak to je výborná zpráva !!!

To jsem si ani netroufla doufat, že by to tak pěkně vyšlo a my se opět sešli jako před lety v rozzávoděném centru Prahy !
A ten velký bonus, že se ještě uvidíme s oblíbenými Kramosilovými a oblíbeným Honzíkem Z. no to se ani nedá vyjádřit slovy …:-)…….
Tedy za předpokladu, že se budete chtět s členy Smart pressí štafety kamarádit :-).
Vůbec by bylo nejvíc milé kdyby naše štafety spolupracovali, ve smyslu srazů a podobných postupů v průběhu závodů, včetně závěrečného slavnostního ukončení na dobrém pivě ! Ale říkám si, že Honza Kohoutek má u nás ženu a vy tři ostatní svoje kamarádky, tak se od nás zcela neodtrhnete :-).

Zpět k neděli 13.5.:
Ale pozor pozor, to je velká akce, myslím co do organizační náročnosti. Rovnou se smiřte s tím že je na více hodin, obzvláště pro ty začínající úseky (Start je v 9 hod), tak abyste s tím počítali až budete domlouvat hlídání. I když všichni poběžíte jako vítr nebudete volní dřív než cca v 13:30 a když počkáte na nás tak ve 14 a pak ještě něco v hospodě … no znáte to :-)

Aby byli všichni členi mezi sebou v kontkatu, musí se držet nějakého předem stanovéného plánu časů přesunů a srazů.
Je to roztahané místy daleko za centrum Prahy, proto se musí ty srazy a průběžné mezi-zástávky v hospůdkách hodně promýšlet.
Samozřejmě že ti co budou na 3. a 4. úseku nebudou blbnout už od rána, že.

Tlačím se do organizační části celé akce, jak už jsme si řekli s Kohoutkovými a Smart Pressem, protože dle mých zkušeností s každoroční účasti a jak máme co dělat se v tom mumraji, mraky závodníků a diváků a nefungující dopravy se tam sejít byť jen s rodinou a pár známými. Ale nemusím to být já …, to já se jen navrhuji 🙂
 (Nevím jestli třeba Honza Zeman a Kramosilovi nemají už svůj postup jak k podobným akcím přistoupit a tak.)

Jo, abych nezapoměla na svého Daníka !
Asi tušíte, že je ještě tady ještě jedna Viktorku – reprezentující „skupina“, která projde také od začátku až do úplného konce a to skupina v počtu jednoho závodníka. Protože Dan běží stejně jako loni celou trať. Čili ho tam můžete všichni na všech úsecích zahlédnout a na závěr samozřejmě nevynechá to zapití již tradiční pivnici U Rudolfína – (bude-li toho fyzicky schopen…)

To by mě vážně zajímalo, které z Viktorčiných „skupin“ – jestli Dan nebo složená štafeta bude v cíli dřív ?
Smart Pressí štafeta výkonstně vám dvou moc konkurovat, vy jste ti chrti, my si to běžíme pro radost :-).

Myslím že přes zřejmý sportovní účel, to bude neobyčejný žážitek a hlavně sranda – něco v bulharském stylu :-)
Navrhuji organizační schůzku někdy v dubnu kde bychom se sešli a krátce si to probrali, co vy na to ?


Ahoj, nechci běžet míň než ostatní.
Navrhuji to rozdělit poměrně.
Má poznámka směřovala k tomu, že nechci třeba běžet dvacítku nebo tak něco. 🙂
Honza Zeman

Ona je ta štafeta rozdělena na 3x10km a pak těch 12km a fous.
 Jinak to dělit nejde a určitě nepoběžíš míň než ostatní, tak jsem to nemyslela 🙂
Jestli se ale cítíš na tu dvanáctku, tak napiš!
 Stále hledáme kapitána!
Věrka

No tak po tom jo … mi kouskujete informace jak sekanou … Takže za mě… napište mi kde a kdy mám stát a já tam budu … a pak mi řekněte kam mam přijít až doběhnu … a já tam budu … víc nic nepotřebuji :-))
Honza

Spíš, kam tě mají odvézt a komu předat případně komu dát vědět, kde ležíš, až doběhneš :-)) 12 km bereme na sebe – rád se toho zhostím, i když očekávám doma velkou bitvu resp. námitku ze strany Martiny – proč ona není kapitán :-))
Už se těšíme. Petr Kramosil


Honza Zeman: Kam se cpeš, Martina už je kapitánem…schválili to 3 ze 4 členů týmu… :-))))))))))))))))

Lída Bustová: Jen ať je Martinka na prvním úseku, u nás je ten nejrychlejší taky na prvním úseku :-)) (hoši prominou 🙂 a Honzík Zemanů nebude muset moc brzy vstávat …. alespoň spolu stejně skončíme a po zbytek času se najde prostor na dámské popovídání a s Věrkou pak bychom pořešili i nějaké to osprchování a opětovné daní se do kupy, které kluky třeba tolik netrápí (mám tam svoje typy z minulých let).

Ahoj všem !
Odpoledne se pustím do registrace za Viktorku, jen mi, prosím, napište údaje, které je potřeba doplnit – více najdete v příloze.
 Důležitý je taky název týmu Viktorky, je třeba se pořádně zamyslet a vyplodit něco vtipného.
Mně dneska bohužel nepříjemně bolí hlava, takže nevymyslím vůbec nic 🙂
Musím pro teď končit!!!!
Zatím pa, Věrka

Napadá mě „FórZombies“ – nejsem si ale jistý, jestli po doběhu zůstane alespoň někdo částečně při životě 🙂 – čili možná by bylo lepší něco jako „ČtyřiKusyDoPenálu“ a nebo ještě lépe „TrávníkovéHnojivo“ :-))
Petr Kramosil

Věrka: Ještěže běžím za Smart Press 🙂

Lída: No, hoši, to je všechno takové „Eklhaft“ ty vaše názvy, no fuj. Dejte si něco povzbudivého, něco úderného, něco jako „Viktorčina střela“ nebo „Viktorčini borci“ nebo tak něco :-).

Honza Zeman: Nebuď upjatá … budeme překvapením závodu …..smrtící žihadla …. s neuvěřitelnou tečkou …. čas max 2 hodiny … sprint bude náš prostředek k cíli …. Praha nám bude ležet u nohou ….Kdy půjdeme společně trénovat, předsedo? Nebo alespoň sledovačku … musíme vymyslet nějakou strategiii … viděl bych to alespoň na jeden večer. 🙂

Strategie je jednoduchá – běž a vydrž běžet 🙂 (na to se nemusíme scházet) – a hlavně základní pravidlo – smrt rozhodně až v cíli.
Petr Kramosil

Móóc dobře se bavím! Ale teď k praktické části: jdu dělat registraci, takže poslední, co zbývá je pořadí. Jak jste se tedy rozhodli? 🙂 Věrka

Mám svolení – tedy lépe řečeno – administrativně můžu být kapitánem.
Čili já budu jediný registrovaný kapitán.
Teď se vedou polemiky, kdo je skutečný, čili duchovní kapitán.
Martina vytáhla argument – že by to měl být ten nejlepší z nás – a u toho samozřejmě bez skrupulí myslí na sebe 🙂
Myslím, že roli duchovního kapitána vyřešíme až po závodu 🙂
a nebo během Honzou navrhované schůzky resp. série stmelovacích a nebo schmelovacích? 🙂 schůzek.
Petr Kramosil

Věrka: Asi bude lepší, když vám pošlu rovnou návrh:
 1. Martina, 2. Honza K., 3. Honza Z., 4. Petr
 Souhlasíte? 🙂

V zájmu udržení přátelské atmosféry u nás doma nemůžu podrazit manželovo ego a tudíž mu přenechávám post kapitána :))) Poběžím s Lídou jako první a nechám se poučit od nejzušenějšího člena našich dvou štafet, například tip, kde se mám osprchovat je pro mě jedním z nejdůležitějších. Až trhneme rekord a budeme v cíli za dvě hodiny potřebuju si tuhle slávu vychutnat pěkně upravená a svěží, to s přibývajícím věkem dá čím dál tím víc zabrat, takže moje volba prvního běžce je jasná :)))
Martina Kramosilová

Dan Busta: Abych tě na to připravil. Sprchování je na ulici. Je to docela bžunda, zejména pro ty co to pozorujou. Ale neboj maratonci nejsou žádný uchylové a v cíli mají zpravidla úplně jiný myšlenky – asi nejbližší vozíčkářům bez vozejku.

Moji milí, právě jsem se prokousala hodinou přihlašování Smart Pressí štafety. Dotáhla jsem až do úplného konce v podobě přihlášení na všechny úseky poběžíme v tomto pořadí: 1. Lída 2. Věrka 3. Lenka 4. Dan Boledovič Věrka to tu okukovala a určitě jí to půjde rychleji než mě (vyplňuje se tam o těch členech kde co, taky třeba políčko povolání a tak). Musíte dát dohromady ten název a obrázek loga ! Dobrou zprávou pro vás je že po našem přihlášení se registrace ještě zcela neuzavřela ! Ale asi by se nemělo dlouho váhat…
Lída

Navrhuji následující názvy: Viktorčina střela, Za Viktorku, Utrpení Viktorky, Rychlíci z Viktorky, Hnojivo z Viktorky, Viktorčin smích II. (už existuje fotbalové mužstvo), Viktorka utíká ….víc mě nenapadá:-) Zkuste prosím rychle vybrat! Díky
Věrka

Věrka: Musím to jít zadat, jestli to je na hodinu, tak ať to stihnu – platí tedy „Utrpení sv. Viktorky„, snad s tím nemá nikdo problém 🙂

Honza Zeman: Joo gut…

Vážení, první krok je uskutečněn, závod je objednán, jen ho zbývá do 7 dnů zaplatit. Prosím tedy o poslání 1875Kč za každého na Honzův účet 154473732/0600, ten přispěje svým dílem a zaplatí vše najednou. Zkontrolujte ještě prosím níže uvedenou objednávku, jestli jsem všechny údaje opsala správně. Celkové částky si nevšímejte, je o 187Kč vyšší, protože jsem to chtěla původně zaplatit kreditkou, ale nelíbil se mi ten poplatek, takže jsem to změnila na bankovní převod, kde poplatek není. Tak to je na vysvětlenou, doufám jen, že teď už nikdo necouvnete 🙂
 Věra Kohoutková

Lída Bustová:
Milé zapálené štafety !
Gratulujme si, během odpoledne u všech proběhlo formální přihlášení. Sraz s pokyny „kdo, kdy, kde, s kým“ bych svolala na druhou polovinu dubna, či začátkem května. Nemůže to být moc brzy, aby se pokyny nevytrousili z hlavy :-). Alespoň se odhalí aktuální předzávodní forma každého z účastníků. Když vidím to složení napadá mě sraz v bulharské hospodě, co vy na to ?


Leguán 2001

Halový fotbalový turnaj pořádaný každý rok na počest začátku jara v Čelákovicích v ZŠ Kamenka (http://www.kamenka-celakovice.cz/). Název turnaje je inspirován prvním zvířetem, které Klub z Viktorky adoptoval v Pražské ZOO. Tím byl v roce 1997 leguán …

Předcházející ročníky: 
3. ročník – 2001

Následné ročníky: 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hlasování 2015

Jaké projekty pro hluchoslepé můžete v roce 2016 podpořit?

A) TÝDENNÍ POBYT SE ZAMĚŘENÍM NA SOCIÁLNÍ REHABILITACI

 

Místo a termín v jednání (červen 2016)

Týdenní pobyt je určený všem klientům z řad hluchoslepých, kteří chtějí týden aktivně rozvíjet své komunikační dovednosti (Lormova abeceda, Braillovo písmo, taktilní znakový jazyk) a procvičovat se a zlepšovat v prostorové orientaci a samostatné chůzi s červenobílou holí. Část programu je tradičně věnována arteterapiím, stejně jako vycházkám, výletům, společenským hrám a setkáním.

Rozpočet: cca 160 000 Kč (náklady na ubytování, stravování, cestovné a dopravu, materiál na arteterapii atd.)

Příspěvek: na dofinancování režijních nákladů pro 15 hluchoslepých účastníků a 16 průvodců / tlumočníků včetně vedoucí pobytu.

Pobyty slovem a obrazem:

_ 2015: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.947899688598183.1073741869.154992514555575&type=3

_ 2013: http://www.lorm.cz/gallery/pobyt-32013-zirovnice-socialni-rehabilitace/

_ 2012: http://www.lorm.cz/gallery/pobyt-42012-lucany-nad-nisou-socialni-rehabilitace/

_ 2011: http://www.lorm.cz/gallery/pobyt-32011-josefuv-dul-socialni-rehabilitace-arte-drama-a-hry/,

http://www.lorm.cz/gallery/pobyt-32011-josefuv-dul-socialni-rehabilitace-pruvodcovstvi/

 

B) CENA HIERONYMA LORMA

6. ročník umělecké soutěže osob s hluchoslepotou

 

Co je Cena Hieronyma Lorma?

Umělecká soutěž hluchoslepých pojmenovaná po hluchoslepém básníkovi, filosofovi a novináři – Heinrichovi Landesmannovi (9.8. 1821 – 3.12. 1902), který kvůli pronásledování přijal pseudonym Hieronymus Lorm (pro vlastní potřebu si vytvořil vlastní komunikační systém – dotekovou abecedu, tzv. Lormovu abecedu).

Více o 6. ročníku 2016

Pořádáním 6. ročníku umělecké soutěže o Cenu Hieronyma Lorma na téma „Pohádka o životěchceme pokračovat v tradici umělecké soutěže pro osoby s hluchoslepotou, ve které mají hluchoslepí příležitost ukázat svoji tvořivost, literární a výtvarné dovednosti a schopnosti v umělecké oblasti. Kromě Ceny odborné poroty bude udělena i Cena veřejnosti. Veřejnost se bude moci do hlasování zapojit prostřednictvím bezbariérových stránek www.lorm.cz, kde budou v průběhu září 2016 zveřejněny literární příspěvky od všech přihlášených hluchoslepých autorů. Umělecká díla budou zpřístupněna na Víkendové konferenci (říjen 2016), kde budou také slavnostně vyhlášeny výsledky a vítězům předány ceny.

Rozpočet: 120 000 Kč (náklady za ubytování, stravování, dopravu, pronájem konferenční místnosti, odměny a diplomy pro vítěze)

Příspěvek: na dofinancování nákladů na ubytování a stravování pro hluchoslepé účastníky víkendové konference s oceněním akce

Předchozí ročníky slovem a obrazem:

_ 5. ročník v roce 2014:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.760706310650856.1073741857.154992514555575&type=3

_ 4. ročník v roce 2012 viz http://lorm.cz/cs/fotoalbum/2012-konference-valna-hromada.php

_ 3. ročník v roce 2010 viz http://lorm.cz/cs/fotoalbum/2010-konference-valna-hromada.php

_ 2. ročník v roce 2008 viz http://www.lorm.cz/cs/fotoalbum/2008-konference-valnahromada.

php#oceneni-vitezu

_ 1. ročník v roce 2006: http://www.lorm.cz/cs/fotoalbum/2006-cena-hieronyma-lorma.php

výsledky hlasování v minulých letech:

2014  2012   2011  2010  2009  2008   2007


Novinky

 
2007

Aneta Kramosilová se narodila 10.6. v 0:50 (3 850g a 53 cm). Podle rodičů se má čile k světu 🙂
Petr Boledovič se narodil 23. března.
Nela Radonská se narodila v 18:25 22. července v 7. měsíci. Vážila pouhých 1 160 gramů.
Štěpán Adam se narodil 22. října v 6:55 (3 920 g a 54 cm).
Jan Valerián přišel na svět 1.11. ve 23:32 (2 850 g a 47 cm).
Beata Švecová se narodila 19.11.
První dvojčata – Viktorku a Štěpána Soulkovi – máme ve Viktorce od 4.12. Při narození měli oba 47 cm. Štěpánek 2 780 g a Viktorka 2 640 g.
Lenka Pokorná se vdala  8.12.2007 – vzala si manželovo příjmení, ale i tak je stále Pokorná
Tomáš Kohoutek se narodil 26.12.2007 v 19:40. (3 450 g, 52 cm)
 
2008
Alžběta Boledovičová se narodila 25. března.

Stanislav BilAlena Šindlerová byli oddáni dne 7.6. 2008 ve 13 hodin v kostele sv. Jakuba v Lipníku nad Bečvou. http://aalushka.rajce.idnes.cz/ALBUM_SVATBA_1/ uživatelské jméno: album 1 heslo: svatba 1

Anna Hířová přišla na svět 8.7.2008 v 19:20. (3 720 g, 50 cm).

5.12. 2008 se Milině Mikulové narodil syn Martin Ševčík (50 cm, 3,310 kg).

2009
David Híře se narodil 9.8.2009.
Konečně se mi podařilo osamostatnit se od maminky a začít úplně nový život. Nebylo to jednoduché, jak jsem pochopil z reakce okolí. Když mně dali na váhu, řekli 4,41 kilo a potom 52 centimetrů a dodali, že jsem pěknej kousek. Snažil jsem se maminku moc netrápit, ale úplně jednoduchý to nebylo. Takže vás tímto zdravím a někdy nashledanou. Samuel Busta 16.9.2009

2014

Časosběrný fotodokument: Narozeniny

a jak to 2014 vzniklo:
„Čau kluci, Daník Híře měl myslím v sobotu narozky (nejspíš už 40 :-), a tak mě napadlo, že bychom mohli zavést novou Čelákovickou tradici a pozvat Daníka na pivko + nějakej drobnej dárek … třeba věnec klobás … co vy na to? Pokud by se vám to zamlouvalo, tak navrhuji třeba út 11/6 (můžeme jen do hospody, nebo si jít předtím zahrát beach nebo turnaj v tenise …) tčus V.“
foto následující roky zde: 2015 2016

2015

v roce 2015 se k tradici přidala děvčata

foto rok první zde: 2014
dokumentace let následujících: 2016

Season Opening Cup BUDAPEST – 2015

Poprvé jsme se rozhodli vydat na turnaj do zahraničí. Konkrétně do Budapešti v termínu 4.-6.9. 2015. A nečekaně jsme si přivezli pohár za třetí místo ! 🙂

Dear Curlers,

 
thanks for applying to the Season Opening Cup.12 teams are playing on the competition.
2 Slovakian, 1 Canadian, 1 Slovenian, 1 Czech and 7 Hungarian teams are playing.
 
I am sending attached the schedule.
Main rules are below:
– No on-ice practice before games
– Coin toss must be done before games to decide the last stone advantage for 1st end
– 100 minutes with running clock, just the running end can be completed.
– 8 ends are played for one game
– The gold and bronze medal games are closed and no time limit
– Playing system is Schenkel (point-end-stone)
– From 1st to 4th round two team can not play twice against each other.
 
We wrote before, there not going to be a party on Saturday but every player gets lunch on Saturday and Sunday in the curling club.
 
Please be on the spot in time.

Address of curling club:

Budapest, XI. kerület, Susulyka utca
Telephone number of curling club  +36 1 249 8160
Have a good summer and good journey!
László Kiss
 

LORM

 
2007 – náš příspěvek byl 15 000 Kč
 
K hlasování jsme dostali tyto možnosti:

1)  4. zimní pobyt pro hluchoslepé na BĚZKÁCH

Motto: Udoláme kopce, vršky, nezlomíme noh ni běžky!

 

Místo a datum konání: Penzion Kukla – Kuklík, Vysočina, ve dnech od 26. 1. do 2. 2. 2008

Kurz je určen jak začátečníkům, tak již zkušeným běžkařům z řad hluchoslepých. Každý z klientů bude mít zajištěného proškoleného traséra – průvodce. Kromě bílé stopy se klienty mohou těšit na závody na běžkách a maškarní ples! Vtipné dokumentující fotografie z letošního 3. zimního pobytu hluchoslepých na běžkách, který jsme pořádali začátkem roku ve Škrdlovicích na Vysočině viz http://www.lorm.cz/cs/fotoalbum/2007-pobyt-1-skrdlovice-na-vysocine.php.

Rozpočet: 95 000,- Kč (náklady za ubyt., strav., dopravu a pronájem běžek pro klienty)

Příspěvek: na pronájem běžecké výstroje pro klienty a na ubytování a stravování pro cca 15 hluchoslepých osob a 15 trasérů

 

 

2)    Týdenní pobyt na tandemových kolech  NOVINKA

Místo a datum konání: Penzion Bejčkův mlýn u Slavonic ve dnech od 6. 6. do 13. 6. 2008

Cyklisticko – turistický týdenní pobyt bude určen klientů z řad hluchoslepých, kteří společně s námi aktivně stráví týden na tandemových kolech a při turistice v nádherném prostředí poblíž jihočeské renesanční perly – městečka Slavonice.

Rozpočet: 100 000,- Kč (náklady za ubyt., strav., dopravu a pronájem kol pro klienty)

Příspěvek: na pronájem a dopravu tandemových kol + na ubytov. a strav. pro klienty

 

 

3)      LORMOLYMPIÁDA   NOVINKA

Začátkem září bychom pro klienty rádi zorganizovali 3 až 4 denní kombinovanou soutěž ve sportovních, pracovních a uměleckých disciplínách – nazvanou  Lormolympiáda. Během 4 dnů budou mít hluchoslepí možnost si zasoutěžit ve vybraných atletických disciplínách, jízdě na tandemových kolech, ve stolních hrách, praktických dovednostech  nebo se realizovat ve výtvarné či literární dílně. Soutěž bude otevřená všem zájemcům z řad hluchoslepých.

Místo a datum konání: v jednání, 3 – 4 denní akce na zač. září 2008

Rozpočet: 164 000,- Kč (náklady za ubyt., strav., dopravu, pronájem sportovišť, ceny a diplomy pro účastníky, materiál pro výtvarnou dílnu)

Příspěvek: na pronájem a dopravu tandemových kol + na ubytov. a strav. pro klienty

 

 
Výsledky hlasování 2007 – 11 x kola, 2 x běžky a 2 x olympiáda:

 

Albi pametnici

Ahoj všichni,

jen připomínám, že se blíží termín setkání Albipamětníků a to čtvrtek 26.4.2012 v 19,00 hod.

Jen POZOR došlo ke změně místa a sejdeme se v Restauraci Amfora v Karlíně.
 
Místo tedy:
Restaurace Amfora
Sokolovská 71
Praha 8 – Karlín
 
Jsou tam pro nás rezervovány podzemní prostory. Info o restauraci a jak se tam dostat najdete na:
 

Těšíme se na Vás,
 
 
Lenka a Tony

Vikol

… aneb víkend převážně na kolech.
 

2009  Penzion ROMANTIKA
Víťa: 
„Ahoj, jelikož se letos Beltine koná v Praze, ale připadá nám líto nikam nevyjet, napadlo nás, zda byste nejeli na prodloužený víkend – např. kolo, opekání buřtů atd. jako vloni“ … a byl z toho: Penzion SPORTTURIA  7.5.-9.5. 2010 
2011 (včetně FOTO)   
LHOTA U DYNÍNA č. 23
4.5.-6.5. 2012 (včetně FOTO) 
 Penzion HULÍN

2013  2014(foto)  2015  2016(foto – NEW)   STAŇKOV I – IV


Florbal

P o d z i m 2 0 1 4 – J a r o   2 0 1 5
9.9. 2014 – 16.6. 2015
 

Základní škola Chmelnice, K Lučinám 18/2500, Praha 3

Úterky 19:30 – 21:00

 
Hráči :

1) Jirka Březina – 775 972 370; 2) Terka – 777 904 324; 3) Libor 4) Jirka Rákosník 603 790 695; 5) Norbert 777 191 971; 6) Ivan  7) Michal  8) Honza st. 9) Jano


 
1. PLATBA – 840 Kč (nájemné od 9.9. 2014 do 16.12.2014)
2. PLATBA – Kč
 
Číslo účtu: 154473732 / 0600
 

 
TADY se hlašte na každé úterý:
 

Leguán 2010

12. ročník proběhne již tuto sobotu 20.3.


Nahlášené týmy:
historicky nejúspěšnější Rudý Teror
domácí Viktorčin Smích
po přestávce se vrací Albi
stále se lepšící Hellworms
loňský nováček LBD 96
a poprvé tým BEZ MYŠLENKY

Klokánek – realizace

9.7.2008 Víťa:
 
Ahoj,
poslusne hlasim, ze jsem konecne predala penize Klokanku.
Pouziji je na vybaveni detem na letni tabory. Jak bylo vloni 🙂 odhlasovano.
Po domluve na FOD jsem penize jela predat do Klokanku ve Sterboholich.
Dostalo se mi mileho uvitani. Jelikoz se mnou museli cestovat i Vikulka se Stepankem byla to takova hura akce.
Kolemjdouci si asi mysleli, ze maji novy prijem deti 🙂
Pani Kutickova (reditelka sponzoringu) me po Klokanku provedla a ukazala mi, jak deti zijou. Maji to tam moc hezke. Je tam celkem 12 bytu, ve kterych ziji maximalne 4 deti, vyjimecne vic, pokud chteji zachovat sourozence u sebe. Je to opravdu jako v byte. Maji kuchyn, obyvak, detsky pokoj nekdy i dva a pokoj pro tetu (nebo manzelsky par, v jednom byte se totiz o deti stara manzelsky par, ktery v klokanku trvale zije)
Deti tam moc nebylo, byly bud venku nebo nekde na prazdninach. Nicmene ty, co jsem videla, byly nadherny a nechapu, co tam jeste delaj. Pani me ale ujistovala, ze uz maji zajisteny pestouny. Bohuzel nejsou volny k adopci. Byla tam jedna krasna holcicka z Ruska takova akorat k Esterce. Esterka by mela kamaradku.
Bylo mi hrozne trapne tam neco fotit, aby si deti a tety nepripadaly jako nejaka atrakce na pouti, jako ze kdyz jim dame par korun, tak mame pravo jim lezt do soukromi. A tak jsem udelala jen tyhle tri fotky.
Pak jsme jeste probirali zivotni pribehy tech deti a bavili se o tom co se s temi detmi deje dal a co pak kdyz jsou dospely.
Docela me potesilo, ze je v Klokanku alespon trochu vybavi na samostatny zivot. Dostanou treba perinu a dokonce i nejake jidlo do zacatku.Sezenou praci a bydleni.
Mozna bychom se toho mohli ujmout a ty periny tem, co Klokanek v plnoletosti opousti, kupovat. Totiz zarizeni jako treba domy na puli cesty je zalostne malo.
Taky jsme se bavili , co by jeste v Klokanku potrebovali.
Ted momentalne by se jim hodilo, kdyby jim nekdo sponzoroval narozeniny deti.
Meli nejakeho sponzora, ktery dodaval darky pro vsechny deti k jejich narozeninam. Problem ale byl, ze to predaval treba uz 3 mesice dopredu a chtel osobne, takze pak ve skutecny den narozenin to dite uz nic nedostalo. Proto se se sponzorem rozesli. Jde totiz o to udelat si na ty deti cas a ne tam jen chlejstnout darky s pul rocnim predstihem.
Proto mi pani nabizela, jestli bychom se toho nechteli ujmout. Kupovat darky k narozeninam. Ty bud predat osobne, ale v den narozenin, nebo proste to dat tete a ta to tomu diteti preda pri narozeninove oslave. Nam by pak treba mohli poslat fotku toho ditete s darkem a dortem.
No to je jen takovy napad na zvazeni.

Taky mam pro tebe strvrzenku o predani penez a jeste nas uvedou na jejich strankach jako sponzora, kde uvadeji vsechny sponzory nad 10000Kc. Jak nas tam mam prezentovat, jako Klub z Viktorky?